Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - LOGINY I HASŁA DO SPRAWDZENIA WYNIKÓW

Informujemy, że w sekretariacie szkoły w godzinach 8-15 można odbierać loginy i hasała do systemu ZIU, w którym będzie można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Wyniki będą dostępne od 31 lipca 2020 r. od godz. 10.00

Uprzejmie informuję, że od 31 lipca 2020 r. w godzinach 10-15 w sekretariacie szkoły można odbierać zaświadczenia o wynikach uzyskanych przez uczniów z  egzaminu ósmoklasisty.

--------------------------------------------------------------------------

Listy klas pierwszych i oddziału przedszkolnego rok szkolny 2020-2021

KLASA 1 A

KLASA 1 B

KLASA 1 C

KLASA 1 D

Oddział „0”

Informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych rok szkolny 2020/2021

podziękowanie

---------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (I-III)

Informacja dla rodziców
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ORGANIZACJA konsultacji dla uczniów
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

Organizacja egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU Organizacja Egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego

---------------------------------------------------------

Lista przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w roku szkolnym 2020/2021
Lista
Nabór na wolne miejsca od 20.04.2020 r. - tel. 59 845-70-66

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH
Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych odbywa się poprzez stronę internetową naboru - https://uzupelniajaca-sp-slupsk.nabory.pl/

LISTA PRZYJĘTYCH – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 Rodzice
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania ( 25.03.2020r- 10.04.2020r.)

1. Zajęcia z uczniami będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( e-dziennik, mail), poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publicznej telewizji i radiofonii, Platformy Edukacyjnej i innych materiałów wskazanych przez nauczycieli.
2. Wymiana informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem będzie prowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ( e-dziennik, mail, telefon).
3. Aktywność ucznia, czyli zapoznanie się z materiałem i wykonywanie zaleconych zadań, będzie podstawą do oceny ucznia. Uczeń będzie oceniany zgodnie z WZO w kategorii praca domowa, dodatkowa praca- aktywność, uzgodniona z nauczycielem. Nauczyciel może ustalić inne formy sprawdzania wiedzy ucznia, o każdej formie uczeń / rodzic zostanie poinformowany.
Za ocenę wskazanych prac, uczniów z kształceniem specjalnym odpowiada nauczyciel przedmiotu. Uczniowie / rodzice uczniów z kształceniem specjalnym odsyłają pracę do nauczyciela wspomagającego, który przesyła wiadomość do nauczyciela przedmiotu.
Prace plastyczne, artystyczne, projektowe zostaną ocenione w momencie rozpoczęcia zajęć w szkole.

4. Uczniowie klas I-III

Nauczyciel wysyła zadania na jeden dzień. Rodzic/ uczeń potwierdza zapoznanie się z materiałem do realizacji w danym dniu do godziny 17.00 ( zalogowanie się każdego dnia jest potwierdzeniem obecności ucznia). Nauczyciel przesyła informację o sposobie wykonania i oceniania zadań.

5. Uczniowie klas IV- VIII

Uczeń / rodzic loguje się zgodnie z tygodniowym planem lekcji i zapoznaje się z zadaniami na dany dzień. O sposobie wykonania zadań i ocenianiu zostanie poinformowany przez nauczyciela. Brak zalogowania ucznia na danej lekcji jest jednoznaczne z nieobecnością ucznia.

6. Zadania dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego , będą zamieszczane przez wychowawcę na stronie szkoły sp4slupsk.pl w zakładce szkoła- oddział przedszkolny.
7. Nauczyciele przekazują informację o formie i terminach konsultacji z uczniem / rodzicem drogą elektroniczną ( e- dziennik, mail, telefon). Ustalona godzina i dzień konsultacji będzie obowiązywać w terminie od 25.03.2020r- 08.04.2020r.

Od 09.04.20r do 14.04.20r – przerwa świąteczna. Szkoła nie organizuje w tym czasie zajęć opiekuńczych.

8. Nauczyciele opracowując zadania dla uczniów realizują podstawę programową, a nie podręcznik. ( nie ma zagrożenia niezrealizowania podstawy programowej).

sp4

Kontakt tel.: 59 845-70-66

 

Kadra

pedagogiczna – 2018 –2019

Logowanie do e-dziennika:

Synergia logo 

Kontakt

ul. Leszczyńskiego 17
76 - 200 Słupsk
tel: 059 845-70-66
fax: 059 841-79-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W czasie zdalnego nauczania wyciąg z planu pracy szkoły nie funkcjonuje.

Koncert Kolęd w Słupskim Szpitalu


     20 osobowy amatorski chór z naszej szkoły dał przepiękny koncert kolęd, pacjentom ze Słupskiego Szpitala.
Chór przygotował wiele kolęd i pastorałek m.in Cicha Noc, Przybiezeli do Betlejem, Pastuszek, Zasypia Świat, Wigilia, Gdy na Niebie Pierwsza Gwiazdka, Lulajze Jezuniu. Kolędom towarzyszyły dźwięki skrzypiec i gitary. Wzruszeniom nie było końca. Na koniec występu, przyszedł do dzieci Św. Mikołaj, który rozdał wszystkim piękne prezenty. Dziękujemy p. Oddziałowej Małgorzacie Laskus za tak wspaniałe i ciepłe przyjęcie.
Chór wystąpił w składzie:
Julia Kościewicz
Lena Piechulska
Karolina Borowa
Jakub Tyszkiewicz
Zosia Andrzejewska
Iga Półtorak
Misza Szcześniak
Weronika Włoch
Wiktoria Brzyk
Piotr Kayser
Maciej Jamróz
Weronika Rydzewska
Nikola Wypijewska
Julia Kublik
Lena Łuczak
Joanna Lugowski
Natalia Gaweł
Aleksander Szymenderski
Krystian Słowik
Jeszcze raz serdecznie dziękuję tak wspaniałej młodzieży za wspaniałe chwile i cudowny występ.
Marta Andrzejewska