Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - LOGINY I HASŁA DO SPRAWDZENIA WYNIKÓW

Informujemy, że w sekretariacie szkoły w godzinach 8-15 można odbierać loginy i hasała do systemu ZIU, w którym będzie można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Wyniki będą dostępne od 31 lipca 2020 r. od godz. 10.00

Uprzejmie informuję, że od 31 lipca 2020 r. w godzinach 10-15 w sekretariacie szkoły można odbierać zaświadczenia o wynikach uzyskanych przez uczniów z  egzaminu ósmoklasisty.

--------------------------------------------------------------------------

Listy klas pierwszych i oddziału przedszkolnego rok szkolny 2020-2021

KLASA 1 A

KLASA 1 B

KLASA 1 C

KLASA 1 D

Oddział „0”

Informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych rok szkolny 2020/2021

podziękowanie

---------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (I-III)

Informacja dla rodziców
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ORGANIZACJA konsultacji dla uczniów
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

Organizacja egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU Organizacja Egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego

---------------------------------------------------------

Lista przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w roku szkolnym 2020/2021
Lista
Nabór na wolne miejsca od 20.04.2020 r. - tel. 59 845-70-66

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH
Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych odbywa się poprzez stronę internetową naboru - https://uzupelniajaca-sp-slupsk.nabory.pl/

LISTA PRZYJĘTYCH – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 Rodzice
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania ( 25.03.2020r- 10.04.2020r.)

1. Zajęcia z uczniami będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( e-dziennik, mail), poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publicznej telewizji i radiofonii, Platformy Edukacyjnej i innych materiałów wskazanych przez nauczycieli.
2. Wymiana informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem będzie prowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ( e-dziennik, mail, telefon).
3. Aktywność ucznia, czyli zapoznanie się z materiałem i wykonywanie zaleconych zadań, będzie podstawą do oceny ucznia. Uczeń będzie oceniany zgodnie z WZO w kategorii praca domowa, dodatkowa praca- aktywność, uzgodniona z nauczycielem. Nauczyciel może ustalić inne formy sprawdzania wiedzy ucznia, o każdej formie uczeń / rodzic zostanie poinformowany.
Za ocenę wskazanych prac, uczniów z kształceniem specjalnym odpowiada nauczyciel przedmiotu. Uczniowie / rodzice uczniów z kształceniem specjalnym odsyłają pracę do nauczyciela wspomagającego, który przesyła wiadomość do nauczyciela przedmiotu.
Prace plastyczne, artystyczne, projektowe zostaną ocenione w momencie rozpoczęcia zajęć w szkole.

4. Uczniowie klas I-III

Nauczyciel wysyła zadania na jeden dzień. Rodzic/ uczeń potwierdza zapoznanie się z materiałem do realizacji w danym dniu do godziny 17.00 ( zalogowanie się każdego dnia jest potwierdzeniem obecności ucznia). Nauczyciel przesyła informację o sposobie wykonania i oceniania zadań.

5. Uczniowie klas IV- VIII

Uczeń / rodzic loguje się zgodnie z tygodniowym planem lekcji i zapoznaje się z zadaniami na dany dzień. O sposobie wykonania zadań i ocenianiu zostanie poinformowany przez nauczyciela. Brak zalogowania ucznia na danej lekcji jest jednoznaczne z nieobecnością ucznia.

6. Zadania dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego , będą zamieszczane przez wychowawcę na stronie szkoły sp4slupsk.pl w zakładce szkoła- oddział przedszkolny.
7. Nauczyciele przekazują informację o formie i terminach konsultacji z uczniem / rodzicem drogą elektroniczną ( e- dziennik, mail, telefon). Ustalona godzina i dzień konsultacji będzie obowiązywać w terminie od 25.03.2020r- 08.04.2020r.

Od 09.04.20r do 14.04.20r – przerwa świąteczna. Szkoła nie organizuje w tym czasie zajęć opiekuńczych.

8. Nauczyciele opracowując zadania dla uczniów realizują podstawę programową, a nie podręcznik. ( nie ma zagrożenia niezrealizowania podstawy programowej).

sp4

Kontakt tel.: 59 845-70-66

 

Kadra

pedagogiczna – 2018 –2019

Logowanie do e-dziennika:

Synergia logo 

Kontakt

ul. Leszczyńskiego 17
76 - 200 Słupsk
tel: 059 845-70-66
fax: 059 841-79-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W czasie zdalnego nauczania wyciąg z planu pracy szkoły nie funkcjonuje.

Wigilia w klasie 5f

20 grudnia odbyła się w naszej klasie Wigilia klasowa. W klasie 5f było świątecznie i smacznie. Pachniało pomarańczami, goździkami i piernikami. Przy dźwiękach kolęd snuły się życzenia, a z twarzy nie schodziły uśmiechy. W świąteczny nastrój wszystkich uczniów wprowadziło wspólne śpiewanie kolęd – karaoke. Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności śpiewając polskie kolędy. Wszystkim uczniom i rodzicom dziękujemy za pomoc przy organizacji tego wyjątkowego spotkania. Wesołych Świąt!!!

Beata Moćko  / Edyta Grabusińska

Wigilia w klasie 6b

Również 20 grudnia swoją wigilię miała klasa 6b. Wszyscy odświętnie ubrani, w miłej i świątecznej atmosferze obejrzeliśmy szkolne jasełka, które bardzo nam się podobały!! Następnie podzieliliśmy się opłatkiem i zaczeliśmy nasze wigilijne śniadanie. Wszystkim bardzo smakowały pierogi oraz sałatki przygotowane przez naszych rodziców. Nie zabrakło również słodkich ciast i babeczek. Na koniec Pani Mikołajowa z pomocniekiem wręczyli wszystkim prezenty. Rozstaliśmy się życząc sobie WESOŁYCH ŚWIĄT i do zobaczenia w przyszłym roku.

Anna Świętochowska i Maria Konecka