Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

 

 

 

Informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych rok szkolny 2020/2021

podziękowanie

---------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów - ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU - Organizacja egzaminu ósmoklasisty

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

---------------------------------------------------------

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH (I-III)

Informacja dla rodziców
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
Załącznik nr 3 DEKLARACJA

ORGANIZACJA konsultacji dla uczniów
Procedury bezpieczeństwa
Załącznik nr 1- Oświadczenie rodzica o braku kontaktu z osobą zarażoną COVID- 19
Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica- Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa

Organizacja egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU Organizacja Egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego

---------------------------------------------------------

Lista przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w roku szkolnym 2020/2021
Lista
Nabór na wolne miejsca od 20.04.2020 r. - tel. 59 845-70-66

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS PIERWSZYCH
Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych odbywa się poprzez stronę internetową naboru - https://uzupelniajaca-sp-slupsk.nabory.pl/

LISTA PRZYJĘTYCH – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 Rodzice
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania ( 25.03.2020r- 10.04.2020r.)

1. Zajęcia z uczniami będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( e-dziennik, mail), poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publicznej telewizji i radiofonii, Platformy Edukacyjnej i innych materiałów wskazanych przez nauczycieli.
2. Wymiana informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem będzie prowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ( e-dziennik, mail, telefon).
3. Aktywność ucznia, czyli zapoznanie się z materiałem i wykonywanie zaleconych zadań, będzie podstawą do oceny ucznia. Uczeń będzie oceniany zgodnie z WZO w kategorii praca domowa, dodatkowa praca- aktywność, uzgodniona z nauczycielem. Nauczyciel może ustalić inne formy sprawdzania wiedzy ucznia, o każdej formie uczeń / rodzic zostanie poinformowany.
Za ocenę wskazanych prac, uczniów z kształceniem specjalnym odpowiada nauczyciel przedmiotu. Uczniowie / rodzice uczniów z kształceniem specjalnym odsyłają pracę do nauczyciela wspomagającego, który przesyła wiadomość do nauczyciela przedmiotu.
Prace plastyczne, artystyczne, projektowe zostaną ocenione w momencie rozpoczęcia zajęć w szkole.

4. Uczniowie klas I-III

Nauczyciel wysyła zadania na jeden dzień. Rodzic/ uczeń potwierdza zapoznanie się z materiałem do realizacji w danym dniu do godziny 17.00 ( zalogowanie się każdego dnia jest potwierdzeniem obecności ucznia). Nauczyciel przesyła informację o sposobie wykonania i oceniania zadań.

5. Uczniowie klas IV- VIII

Uczeń / rodzic loguje się zgodnie z tygodniowym planem lekcji i zapoznaje się z zadaniami na dany dzień. O sposobie wykonania zadań i ocenianiu zostanie poinformowany przez nauczyciela. Brak zalogowania ucznia na danej lekcji jest jednoznaczne z nieobecnością ucznia.

6. Zadania dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego , będą zamieszczane przez wychowawcę na stronie szkoły sp4slupsk.pl w zakładce szkoła- oddział przedszkolny.
7. Nauczyciele przekazują informację o formie i terminach konsultacji z uczniem / rodzicem drogą elektroniczną ( e- dziennik, mail, telefon). Ustalona godzina i dzień konsultacji będzie obowiązywać w terminie od 25.03.2020r- 08.04.2020r.

Od 09.04.20r do 14.04.20r – przerwa świąteczna. Szkoła nie organizuje w tym czasie zajęć opiekuńczych.

8. Nauczyciele opracowując zadania dla uczniów realizują podstawę programową, a nie podręcznik. ( nie ma zagrożenia niezrealizowania podstawy programowej).

sp4

Kontakt tel.: 59 845-70-66

 

Kadra

pedagogiczna – 2018 –2019

Logowanie do e-dziennika:

Synergia logo 

Kontakt

ul. Leszczyńskiego 17
76 - 200 Słupsk
tel: 059 845-70-66
fax: 059 841-79-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W czasie zdalnego nauczania wyciąg z planu pracy szkoły nie funkcjonuje.

Szanowna Dyrekcjo, drodzy Nauczyciele i Pedagodzy.
Do szkoły przyjdziemy po raz ostatni,tym razem po to, aby odebrać swoje świadectwa, ale by także Wam serdecznie podziękować za trud, opiekę i przekazaną nam wiedzę.
Spędziliśmy tutaj,razem z Wami i naszymi kolegami, kilka lat. Były to lata pracy, ale i czasy zabawy, radości, zawiązywania przyjaźni, sympatii. Chwilami było ciężko. Dręczono nas klasówkami, kartkówkami, odpytywano akurat z tego,czego się nie nauczyliśmy, ale zdajemy sobie sprawę, że mieliście, Drodzy Nauczyciele, jeden cel:
wyposażenie nas w taką wiedzę i takie umiejętności, które pozwolą nam łatwiej wkroczyć w dorosłe życie i lepiej sobie w nim radzić.
Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele!
Na Wasze ręce pragnę złożyć w imieniu absolwentów klasy VIII A, podziękowania za wieloletnią współpracę. Były dni lepsze i gorsze, jedynki, czy nieodrobione zadania domowe. Pierwsze sukcesy, ale i porażki.
Nasza podróż w szkole podstawowej,naszej CZWÓRCE, dobiega końca, dlatego składamy podziękowania za to,że nauczyliście nas , jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Jednocześnie przepraszamy za przykrości, których byliśmy przyczyną.
Jutro- rozejdziemy się każdy w inną stronę.
Wybraliśmy nowe szkoły, wejdziemy w nowe środowiska. Cieszymy się z tego, ale wiemy, że długo jeszcze będziemy wracać tu, że przez wiele miesięcy życie będzie nam udowadniać, iż łatwiej i przyjemniej było nam w tych ścianach.
Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla: To nie koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.
Jeszcze raz dziękujemy!
Dziękując, życzymy również Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Wspomnijcie czasami nas- tę szaloną , roztańczoną klasę VIII a, bo już taka klasa na pewno się nie powtórzy.
Żegnajcie.
Oprócz kilku tych słów, prosimy,wejdźcie drodzy pedagodzy w poniższy link,który został załączony. Nasza klasa przygotowała dla Was niespodziankę na pożegnanie.Przez panującą epidemię,nie możemy przyjść i podziękować osobiście,ale uczyniliśmy to w sposób on-line

https://liblink.pl/lfYsAHppaV

ABSOLWENCI z VIII A