Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

 

 

 

 

Szansa na sukces -podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Zebranie rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 

12 czerwca 2018r. godz. 17.00 w sali widowiskowej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018

"WSZYSCY MAMY RÓWNE SZANSE"

"RAZEM ZDROWO NA SPORTOWO"

Librus

 

Kontakt

ul. Leszczyńskiego 17
76 - 200 Słupsk
tel: 059 845-70-66
fax: 059 841-79-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyciąg z działalności pozalekcyjnej - Czerwiec 2018

 

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialny

Do 05.06.18

Ostateczny termin wystawienia ocen za II semestr i rocznych – e dziennik zgodnie z WSO

W dzienniku elektronicznym czynność wykonujemy 2 razy ( ocena proponowana za II semestr i roczna – 29.05.18r. oraz ocena ostateczna za II semestr i roczna- 05.06.18r.)

Ocena z zachowania jest wystawiana przez wychowawcę po konsultacji z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie i samoocenie ucznia. Dokumentację zachowania wychowawca umieszcza w teczce wychowawcy.

Wychowawcy

Nauczyciele

12.06.18r.

godz. 15.30

RADA KLASYFIKACYJNA

SPzOI nr 4 w tym II i III klasy gimnazjalne

Należy dostarczyć:

- karty nauczyciela( wzór do pobrania na stronie szkoły)

- dokumentację ocen z zachowania

- wnioski „ Złota Czwórka” klasy I-VII          ( 4 uczniów z klasy wraz z motywacją)

- lista uczniów klas gimnazjalnych do  nagrody  „ Srebrnego i Złotego Orła”

- wnioski o stypendium szkolne za wyniki w nauce ( średnia za II semestr) i wnioski za osiągnięcia sportowe              kl. IV-VII  oraz klasa II i III gimnazjum

-  wybór Damy i Dżentelmena Roku             kl. IV-VII

- wyróżnieni rodzice z klas III szkoły podstawowej ( po 3 rodziców  z klasy)

- nagrody książkowe otrzymują uczniowie , którzy dokonali wpłat na RR ( decyzja rodziców)

- na świadectwie wpisujemy datę zakończenia zajęć

22 czerwca 2018r.

- na arkuszu ocen piszemy – Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8  z dnia 12 czerwca 2018r. promowany/ a do klasy ……

Dyrekcja

 

12.06.18

godz. 17.00

sala widow.

Zebranie rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I        w roku szkolnym 2018/2019

Dyrekcja

Pedagog

Nauczyciele:

A.Babicz

B. Ozdoba

M. Małecka

E. Tyszkiewicz

Z. Szula

M. Dudek

Do 08.06.18

 

 

 

 

Do 12.06.18

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej  , klasy I-VII

(zwrot pod opieką wychowawców, oddajemy całe komplety)

Klasy gimnazjalne

 

I.Świtek

Ł. Bilski

Wychowawcy

H.Czudowicz

Wychowawcy

04-09. 09.18

 

 

 

04- 07.09.18

Wypożyczanie podręczników na nowy rok szkolny klasy I-VIII

 

 

Klasy gimnazjalne

Biblioteka

I. Świtek

Ł. Bilski

H. Ławska

Wychowawcy

10-16.06.18

Wymiana polsko- niemiecka z uczniami w Walsrode – klasy gimnazjalne

M. Rach

W. Rach

… 06.18

Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas IV prowadzone przez uczniów Gimnazjum

R. Reczka

… 06.18

Podsumowanie konkursu „ Najlepiej czytająca klasa” , „ Czytelnik roku”

 

Wystawa „ Wakacje z książką”

Dzień dla Jana Sebastiana Bacha – impreza biblioteczna

Wakacyjny bon ton małego podróżnika – program edukacji kulturalnej dla klas IV

Szkolny Turniej dla klas V „ W Akademii Dobrych Manier Kubusia Puchatka”

Biblioteka

I.Świtek

Ł.Bilski

Biblioteka IV- VII

Ł. Bilski

Ł. Bilski , wychowawcy klas V

… 06.18

Wewnątrzszkolne badanie wiadomości i umiejętności klas III

I. Janion - koordynator

Wychowawcy

…. 06.18

Dzień Dziecka- okolicznościowa gazetka. Oddziałowe zabawy integracyjne.

Podsumowanie działalności SU I-III

SU I-III

A.Najman

J. Hendrych- Muzyka

… 06.18

Dzień Dziecka z karaoke, czyli śpiewać każdy może

„ Bezpieczne wakacje” – gazetka klasowa ( do 15.06.18r.)

Ogłoszenie wyników konkursu „ Klasa z klasą”

Podsumowanie rocznej działalności SU IV-VII

SU IV- VII

A.Świętochowska

M. Andrzejewska

… 06.18

Dzień Dziecka- impreza świetlicowa

„ Mój przyjaciel” – przegląd plastyczny

Świetlica

L Maziec, A. Faryniarz,  A. Jończyk, M. Konecka, E. Grabusińska,                         J. Kraszewska

Do 15.06.18

Opracowanie przydziału czynności dodatkowych na rok szkolny 2018/2019- przekazanie propozycji od liderów lub pedagoga

B. Straszewska- koordynator

Liderzy zespołów samokształceniowych

Do 15.06.18

Ostateczny termin oddania liderom zespołów analitycznych sprawozdań z działalności kół, organizacji, klubów, zespołów, innowacji itd.

Opiekunowie

Zespoły analityczne:

1. Promocja szkoły-

I. Madeja

I-III A. Stasiowska- Chmura

IV- VII A. Bartoszko

Projekty edukacyjne klasy gimnazjalne- I. Kowalczyk

2. Wychowanie

B. Straszewska

J. Koryczan

M. Miodek

3. WSO

I. Skiba

I. Janion

A. Twardziak ( klasy  gimnazjalne)

4. WDN

B. Piwowarska

I. Chrzanowska ( klasy gimnazjalne)

5.Profilatyka

B. Ozdoba

M. Więckiewicz

I. Kwiatkowska ( klasy gimnazjalne)

01.06.18

godz. 10.00- 13.00

Festyn Rodzinny

wg. grafiku w pokoju nauczycielskim

świetlica czynna od 7.00- 16.30

Koordynatorzy:

A. Kamińska

M. Konecka

01.06.18

Klasy gimnazjalne -Festyn

„ Żyj smacznie i zdrowo”

Wyjście do Multikina

A. Mazurczyk

B. Moćko

 A.  Twardziak

Wychowawcy

… 06.18

Bezpieczne wakacje- pogadanki w klasach na temat bezpiecznego letniego wypoczynku

Wychowawcy

do 18.06.18

Zwrot dzienników

Zajęcia pozalekcyjne i rewalidacyjne

Nauczyciele

… 06.18

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „ Multimedialny Elementarz Dobrego Wychowania”

Nauczyciele informatyki w klasach VI

… 06.18

Morcinkowy Konkurs Literacko-Plastyczny dla klas III- VII

M. Dudek

15.06.18

„ Zaczarowana noc z Gustawem Morcinkiem”

·       całonocna zabawa dla laureatów konkursu

M. Dudek

… 06.18

Konkurs Języka Angielskiego            kl. IV-VII

B. Bachul

… 06.18

Podsumowanie pracy klubu

Klub Europejski

A.   Trawczyńska

… 06.18

Podsumowanie pracy Grupy Misyjnej

Grupa Misyjna

J. Jańczak

… 06.18

Egzaminy na stopnie uczniowskie kyu

UKS JUDO

I.Waszkinel

11.06.18r.

Uroczyste podsumowanie Słupskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2017/2018

Koordynator

P. Świętochowski

05.06.18

godz. 9.30

„ Prewencja ale inaczej” dla klas VII

Hala sportowa przy ul Banacha 17

M. Jęchorek

I. Skiba- Dąbrowska

21.06.18

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zajęcia według oferty szkoły.

Świetlica pracuje od 7.00- 16.30

Wychowawcy

21.06.17

Rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela stażysty

·       godzina 9.00 ( 1 stażysta)

·       godzina 10.00 ( 2 stażysta)

Dyrektor

Komisja kwalifikacyjna

22.06.18

sala widowiskowa

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

8.30 –  10.30     klasy II i III gimnazjum

10.40  -  11.40   klasy III

11.40-  12.25   klasy  I, II

12.25-  13.10   klasy IV

13.10 - 13.55   klasy V

14.00-  14.45   klasy VI, VII

 

 

Prowadzenie – klasy  „b”

Klasy III ( szkoła podstawowa)

M Pastucha- koordynator

27.08.18

godz. 10.00

Rada podsumowująca pracę za rok szkolny 2017/2018 – prezentacje multimedialne

Dyrektor

Liderzy zesp.analitycznych

 

Rada organizacyjna nowego roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor

od 25.06.18

do 31.08.18

 

Wakacje