• 35-lecie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
    35-lecie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
    im. Gustawa Morcinka w Słupsku

Przyszłość - to my

"Przyszłość - to my"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej

Praktyka bez wad -

- nowa jakość w kształceniu nauczycieli"

Głównym celem projektu jest zmiana jakościowa w przygotowaniu studentów/tek do wykonywania zawodu nauczyciela. Partnerem projektu jest Miasto Słupsk. 

Czytaj więcej

„Pomorskie –

dobry kurs na edukację. 

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Czytaj więcej