W dniach 17 - 31.10.2018 realizowany był projekt rodzinny Święty - bohater, zwyczajny niezwyczajny, wzór do naśladowania. Wzięli w nim udział dzieci i rodzice klas III-VIII naszej szkoły.  Celem projektu było  uświadomienie, że wartości  chrześcijańskie oparte na wierze, nadziei i miłości  są nadal aktualne i pomocne w kształtowaniu dobrych relacji koleżeńskich, rodzinnych, społecznych.
   W ramach projektu dzieci wraz z rodzicami przygotowywały w klasach gazetki, prezentacje, albumy o świętych i figurę świętego. Zwieńczeniem projektu był udział w przebraniu świętego w misterium w kościele św. Faustyny w Słupsku w dniu  31 października.