W II semestrze uczniowie również  odkrywali magię matematyki.  Stali się świadomi konieczności stosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.  Zdobywali umiejętność planowania swojej pracy i współdziałania w zespole, znajdowali różne drogi rozwiązania tego samego problemu. Posługiwali się sprawnie językiem matematycznym, potrafili sprawnie korzystać ze źródeł informacji i tekstów matematycznych. Wykorzystywali swoją wiedzę podczas konkursów, wspólnych gier, czy pracy indywidualnej.

                                                      Zajęcia prowadzone były przez mgr Annę Bartoszko, mgr Ilonę Skibę-Dąbrowską

 W I i II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”, Korzystało z nich 10 uczniów z klas I-III. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

           Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowania matematyką poprzez praktyczne wykorzystanie gier i zabaw matematycznych, dzięki czemu uczniowie przekonali się, że wiedzę matematyczną można poznawać w formie zabawy. Uczestnicy projektu grali m.in. w planszową piłkę nożną, zimową olimpiadę, stonogę, układali tangramy, wyszukiwali „Tajemniczą liczbę”, błądzili w zagmatwanych labiryntach, grali w świąteczne i zegarowe bingo, doskonalili zdolności planowania podczas gry w matematyczne Uno oraz „Gry w pola”. „Wyrywaniec” oraz „Matematyczne double” doskonaliły spostrzegawczość i skupienie uwagi, a zabawa planszowa „Zabieram” utrwalała obliczenia matematyczne.

Prowadząca: mgr Inez Janion  

Numer i nazwa zadania:     Zad.2.11 IV-VI/1,2

 „Warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK”

W ramach projektu „Szansa na sukces”  odbyły się zajęcia z zakresu nauk przyrodniczy „Tajniki przyrody”. Zajęcia realizowane były w dwóch grupach, w których łącznie uczestniczyło dwudziestu uczniów z klas piątych i szóstych.

Na pierwszych zajęciach omówiliśmy budowę chemiczną wody. Następnie dzieci wykonały z plasteliny model cząsteczki wody. Napięcie powierzchniowe to cecha cieczy, którą poddaliśmy szczegółowym badaniom. Mierzyliśmy jej siłę, kładąc na powierzchni wody kartę, którą następnie próbowaliśmy zatopić jednogroszówkami. Niszczyliśmy ją płynem do mycia naczyń. Uczniowie odkryli, istniejący wokół nas, świat niewidzialny gołym okiem, ponieważ poznały budowę mikroskopu i  zasady  mikroskopowania. Na zajęciach doskonalili techniki prowadzenia obserwacji mikroskopowych wykorzystując preparaty stałe . W celu udowodnienia, że woda jest środowiskiem życia, założyliśmy hodowlę jednokomórkowych organizmów wodnych i pleśniaka białego, które na następnych zajęciach obserwowaliśmy pod mikroskopem. Uczniowie zrobili preparaty mikroskopowe i obserwowali wyhodowane przez siebie pantofelki oraz jednokomórkowe grzyby pleśniowe. Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem, dlatego dzieci przyniosły z domu różnego rodzaju substancje, które rozpuszczały w wodzie tworząc roztwory, zawiesiny i emulsje. Następnie badały odczyn ph otrzymanych roztworów, wykorzystując jako wskaźnik  sok z czerwonej kapusty. Zajęcia „Gra w kolory” były propozycją wykorzystania wody jako nośnika kolorów przy robieniu papieru marmurkowego. Samodzielnie zrobiony papier można wykorzystać np. do zapakowania  świątecznych  prezentów. Na zajęciach wprowadziłam również elementy aktywności ruchowej. Dzieci wyznaczały za pomocą taśmy mierniczej drogę, którą miały pokonać na różne sposoby,. Mierzyły czas przebycia wyznaczonej drogi. Zadanie polegało nie tylko na rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim, uczniowie musieli obliczyć prędkość z jaką pokonywali wyznaczony dystans. Sprawdzaliśmy, czy wysiłek fizyczny ma wpływ na funkcjonowanie organizmu: na szybkość oddechów i tętno.  Dzieci zdecydowały, że niektóre doświadczenia z zajęć , zaprezentują społeczności uczniowskiej podczas święta „Matematyki i Przyrody”- 21.03.2017. Celem zajęć było rozbudzenie u uczniów zainteresowania przyrodą,pogłębianie wiedzy z dziedziny fizyki, anatomii, chemii, rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z praktyką, popularyzacja przyrody przez realizację doświadczeń, obserwacji, hodowli, rozwijanie umiejętności stawiania hipotez i wysuwania wniosków.

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 z zajęć korzystało  10 uczniów z klas I-III.

Podczas zajęć uczniowie:

  • Rozbudzają zainteresowanie programowaniem i wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w praktyce.
  • Zwiększają wiedzę z podstaw programowania.
  • Rozwijają kreatywne i analityczne myślenie.
  • Uczą się dobrej komunikacji i pracy w zespole oraz rozwiazywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

 

Prowadzący: mgr Tomasz Dziermański

 

 

        Na zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”,uczestniczą uczniowie (10), którzy lubią matematykę, a przede wszystkim gry i zabawy  logiczne.  
  Podczas zajęć uczniowie  wykorzystują i doskonalą umiejętności, które już posiadają, kształcą wyobraźnię, logiczne myślenie, poprawiają koncentrcję, rozwijają pamięć  oraz intuicję matematyczną . Zajęcia stwarzają również możliwość współdziałania w grupie, uczą szacunek dla przeciwnika, panowania nad sobą oraz cierpliwości. W I semestrze uczestnicy zapoznali się z takimi grami jak: SUDOKU, DIGIT,  BINGO MATEMATYCZNE, SAMOTNIK, KÓŁKO I KRZYŻYK, STATKI. Uczniowie rozwiązywali też zagadki, rebusy matematyczne oraz budowali modele brył przy pomocy klocków magnetycznych.
                                                                                            Prowadząca:mgr  Beata Piwowarska

 

      W I i II semestrze r.szk. 2016/17 prowadzone były zajęcia mające na celu zapoznanie  20 uczniów klas I-III  oraz 20 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku z podstawowymi zagadnieniami związanymi z robotyką oraz mechatroniką. Podczas zajęć uczniowie:

  1. Zwiększają wiedzę na temat robotyki.
  2. Potrafią samodzielnie zbudować i zaprogramować robota.
  3. Wykorzystują nowoczesne technologie w w praktyce.
  4. W sposób odtwórczy, a także twórczy, korzystają z oprogramowania.
  5. Pracują w grupie, jak i samodzielnie.

Zajęcia prowadzi p.Maciej Kondziela.