W II semestrze 2016/2017 roku prowadzone były zajęcia  nauki gry w szachy dla uczniów klas I – VI. Korzystało z nich  20 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

       Zajęcia miały na celu:

Uczyć uczniów szkoły gry w szachy przez co podnieść ich wiedzę  w tejże tematyce, a także nauczyć ich determinacji, dyscypliny, systematyczności, pilności    i cierpliwości. Ponadto  umiejętności odnoszenia sukcesów i porażek, strategicznego, logicznego i wreszcie matematycznego myślenia poprzez kreowanie własnego intelektu   i wyrabianie zmysłu obserwacji.

Prowadzący: Jacek Koryczan,Jakub Kurek