W II semestrze 2016/2017 roku prowadzone były zajęcia  oparte na pracy z komputerem IV – VI.

Korzystało z nich  dziesięcioro uczniów z klas IV-VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

       Zajęcia miały na celu:

Przybliżyć uczniom budowę komputera, urządzenia wchodzące w skład jednostki centralnej, zasadę ich działania.

Nauczyć uczestników konfiguracji systemów operacyjnych rodziny Windows, zaprezentować odpowiednie działania w sytuacjach, gdy system pracuje niestabilnie.

Przedstawić podstawową konfigurację BIOS-u, wyjaśnić wagę ustawianych parametrów, omówić poszczególne opcje.

Przybliżyć uczniom systemy operacyjne z rodziny Linux, przejść proces instalacji i początkowej konfiguracji, omówić różnice między otwartym a zamkniętym jądrem systemu, wskazać korzyści wynikające z użytkowania jednego i drugiego systemu.

Prowadzący: Jakub Kurek