W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia przygotowujące do wzięcia udziału w konkursach z języka angielskiego.

Korzystało z nich 10 osób z klas piątych i szóstych. Zajęcia miały na celu m.in. przygotować uczniów do zajmowania jak najwyższych lokat w konkursach i imprezach anglojęzycznych, rozbudzić w nich ciekawość językową i uświadomić znaczenie znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich. Zajęcia motywowały uczniów do własnych poszukiwań twórczych i do nauki rozumienia tekstu mówionego i pisanego. Dzięki zajęciom dzieci zostały przygotowane do licznych konkursów, np:

- Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego

- Olimpus 2017;

-Wojewódzki Konkurs na Komiks w Języku Angielskim promujący zdrowe odżywianie "An apple a day keeps the doctor away"

- Zielony Konkurs Języka Angielskiego

- Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych „ONCE UPON A TIME…”

-XVI Słupski Konkurs Języka Angielskiego

- Międzyszkolny Konkurs Matematyczno - Językowy dla klas piątych

Prowadzący: mgr Danuta Skowrońska

a.png