Drukuj

       W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzone były zajęcia przygotowujące do wzięcia udziału w konkursach z języka angielskiego.Korzystało z nich 10 osób z klas piątych, szóstych i siódmych. Zajęcia miały na celu m.in. przygotować uczniów do zajmowania jak najwyższych lokat w konkursach i imprezach anglojęzycznych, rozbudzić w nich chęć nauki języka angielskiego i uświadomić znaczenie znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich. Zajęcia inspirowały uczniów do nauki rozumienia tekstu mówionego i pisanego. Dzięki zajęciom dzieci zostały przygotowane do konkursów, np:- Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego;- Olimpus 2018;-XVII Słupski Konkurs Języka Angielskiego; - Szkolny Konkurs Czytelniczy na Najlepszą Scenkę.

Prowadzący: mgr Danuta Skowrońska