Drukuj

           W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” prowadzone były zajęcia matematyczne „Mały Olimpijczyk”. Grupa została utworzona z 20 uzdolnionych matematycznie uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.

       Zajęcia miały na celu umożliwienie uczniom rozwoju, samorealizacji, poszerzania horyzontów oraz odkrywania tajemnic matematyki. Podczas zajęć, poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy, uczniowie mogli przygotowywać się do udziału  w konkursach matematycznych. Podstawowym zadaniem było rozbudzanie zainteresowań uczniów, rozwijanie uzdolnień matematycznych, poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej, kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, wdrażanie uczniów do samodzielnego myślenia, efektywnego korzystania z różnych źródeł informacji, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania samodzielności, kształtowanie nawyków dobrej organizacji pracy, staranności   i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów. Podczas zajęć rozwiązywane były zadania o podwyższonym stopniu trudności, zadania nietypowe, problemowe oraz konkursowe, a także zagadki matematyczne, gry matematyczne oraz łamigłówki często z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Prowadzący: mgr Anna Bartoszko