W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach     podstawowych”
Korzystało z nich 18 uczniów z klas I-III. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.
  Zajęcia logopedyczne skierowane były  do uczniów klas I – III  przejawiających trudności językowe. Spotkania   prowadzone w formie ćwiczeń i zabaw, których celem  było rozbudzenie aktywności słownej dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka.
        Prezentowane ćwiczenia lub elementy ćwiczeń logopedycznych mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, rodziców , podczas codziennych zajęć dydaktycznych lub jako kontynuacja terapii w domu.

Nadrzędnym celem który sobie założyłam było zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy u dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju w taki sposób,
 by  potrafiły prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

Prowadzący: mgr Anita Rapta

       W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 8 uczniów z klas I -VI. Dwie grupy zostały utworzone z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

       Zajęcia miały na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych poprzez rozwijanie funkcji językowych, pisanie i czytanie oraz usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, a w szczególności:

  • niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych dzieci poprzez stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego,
  • usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
  • przywrócenie prawidłowych postaw ucznia wobec nauki.

Prowadzący: mgr Beata Ozdoba

       W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 24 uczniów z klas I - III.

Celem zajęć było korygowanie wad postawy uczniów, wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, rozwijanie sprawności ruchowej dziecka  oraz kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia.

Prowadzący: mgr Dorota Grzybowska, mgr Irena Waszkinel

       W II semestrze  2016/2017 r. prowadzone były zajęcia z terapii pedagogicznej.

           Korzystało z nich 12 uczniów, którzy pracowali w 3 grupach.  Zajęcia miały na celu: stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów poprzez stymulowanie rozwoju intelektualnego, usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania, usprawnianie pamięci, wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi, dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych oraz wzmacniania procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego.

Prowadzący: mgr Irena Świtek

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 8 uczniów z klas I - III. Grupa została utworzona z uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku.
Zajęcia polegały na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Są dla dziecka bardzo atrakcyjne, gdyż mają charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy.

      Prowadzący: mgr Alicja Skałecka, mgr Izabela Grabowska