Drukuj

                  Na zajęciach logopedycznych realizowanych w ramach Projektu „Szansa na sukces” , proponuję uczniom zestaw zabawy i ćwiczenia rozwijających myślenie i język. Znajdują się tu ćwiczenia dla dzieci najmłodszych i ćwiczenia językowe dla dzieci starszych oraz ćwiczenia usprawniające dla dzieci z problemami w zakresie różnych funkcji. Podczas zajęć logopedycznych doskonalę u moich dzieci spostrzegawczość, uczę rozwijać skojarzenia, ćwiczę koncentrację uwagi i pamięć. Uczestnicy Projektu oprócz poprawnego wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych potrafią także dostrzegać relacje między symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem Na zajęciach logopedycznych realizowanych w ramach Projektu „Szansa na sukces” , proponuję uczniom zestaw zabawy i ćwiczenia rozwijających myślenie i język. Znajdują się tu ćwiczenia dla dzieci najmłodszych i ćwiczenia językowe dla dzieci starszych oraz ćwiczenia usprawniające dla dzieci z problemami w zakresie różnych funkcji. Podczas zajęć logopedycznych doskonalę u moich dzieci spostrzegawczość, uczę rozwijać skojarzenia, ćwiczę koncentrację uwagi i pamięć. Uczestnicy Projektu oprócz poprawnego wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych potrafią także dostrzegać relacje między symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem i znaczeniem, zachowaniem i przejawianymi emocjami. Ujęcie relacji wymaga przetwarzania sekwencyjnego, charakteryzującego pracę lewej półkuli mózgu. Sprawności te są konieczne do opanowania języka mówionego i pisanego, ale także relacji społecznych, umiejętności kategoryzowania i rozumienia zależności przyczynowo- skutkowych. Zbiór zabaw logopedycznych dla dzieci wspierający rozwój mowy, wzbogaca słownictwo, usprawniając aparat artykulacyjny i ćwicząc poprawną wymowę poszczególnych głosek.                                                                     

                                                                                                                                                                Anita Rapta                                   

                                                                                                                                                              neurologopeda