2

Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych-zestawy techniczne-wyniki postępowania

W dniu 14.11.2016 r. o godzinie 15:00 upłynął termin składania ofert na zestawy techniczne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w ramach projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta firmy:

 „Rodan” Sp.zoo. Oddział Słupsk

76-200 Słupsk ,

ul. Koszalińska 5H

NIP 779-21-42-824 REGON 634146069 

Złożona oferta spełniała wymagania Zamawiającego, wobec powyższego będzie realizowała przedmiot zamówienia – zgodnie ze złożoną ofertą.