Wycieczka odbyła się 14 grudnia 2017. Odwiedziliśmy świąteczny Toruń, a w nim Planetarium i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wycieczka finansowana była przez Europejski Fundusz Społeczny.