Rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla uczniów  z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

Warsztaty muzyczne prowadzone w ramach projektu „Przyszłość – to my”

 


Proponowany program zajęć muzycznych obejmuje uczniów z klas integracyjnych – 10 uczniów z klas II oraz 10 z klas IV. Objęte są nim dzieci zdrowe, jak również te z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
Wspólna zabawa dzieci zdrowych i niepełnosprawnych uczy wzajemnej odpowiedzialności, dostarcza nowych wrażeń i doświadczeń z zakresu komunikacji i współdziałania w grupie.
Głównym celem zajęć jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków oraz stwarzanie możliwości do spontanicznej – odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.
Warsztaty pozwalają rozbudzić u dzieci wrażliwość muzyczną, dają możliwość wyrażania siebie, swoich uczuć i emocji, rozwijają pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką.
Poprzez zabawy przy muzyce uczniowie kształtują słuch muzyczny, swobodę i płynność ruchów. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczyniają się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, doskonalą umiejętność pracy  w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.
Podczas zajęć panowała miła, pełna wzajemnej życzliwości atmosfera. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą na zajęciach i biorą w nich aktywny udział.

Prowadzenie zajęć: mgr Anetta Stasiowska-Chmura, mgr Kamila Holak