Konkurs plastyczny klas I - III

Cztery pory roku – WIOSNA

Dnia 18 maja 2015 r. odbył się szkolny konkurs plastyczny „Cztery pory roku  - Wiosna”. W konkursie wzięło udział 52 uczniów klas I – III. 

Laureaci:

Klasy I

• I miejsce Wiktoria Wrotek I a

• II miejsce Nikola Wypijewska I f

• III miejsce Natalia Gaweł I f

Wyróżnienia :

• Klaudia Dederko I c

• Wiktoria Krawczewska I d

• Hania Dankiewicz I d

• Oliwia Nowosielska I f

• Mikołaj Bąk I a

• Oliwer Bartosiak I f

• Lena Łuczak I f

Klasy II

• I miejsce Antek Nosewicz II d

• II miejsce Monika Marczewska II c

• III miejsce Emilia Wróblewska  II c

Klasy III

• I miejsce Natalia Labudda III c

• II miejsce Natalia Radziejewska III d

• III miejsce Lena Krzeszczyk III c

Organizator: Anna Szczepańska

W piątkowe popołudnie 20 marca, w sali gimnastycznej  Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 odbył się III Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej   „Z piosenką przez świat”. Do konkursu zgłosiło się aż 30 osób w kategorii  klas 0-III. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Tyszkiewicz z oddziału przedszkolnego, który zająłI miejsce i Julia Ozdoba z klasy Ie, która zajęła III miejsce. Gratulacje!

 

Laureatami Miejskiego  Konkursu Plastycznego  „Kocham Matkę Ziemię” zostali: 

W kategorii klas I

I miejsce – Natasza Milczarek NSP  7                                                                                                              
II miejsce – Izabela  Zalewska NSP 7
III miejsce - Julia Ozdoba SP 4

W kategorii klas II                                                                                                                                              

I miejsce – Oliwka  Rezler SP 4
II miejsce – Wiktoria  Odelska NSP 7                                                                                                
III miejsce - Maciej  Rogiński SSP STO                                   

wyróżnienie  –  Julia Korganowska SSP STO

W kategorii  klas  III                                                                                                                                          

I miejsce – Mateusz   Hirth NSP 7                                                                                                      
II miejsce – Ola Kazimierska SP  4                                                                                                          
III miejsce - Karolina  Pytkowska SP 8

 

24 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 odbył się ,,QUIZ  PRZYRODNICZY’’ KONKURS Z EDUKACJI PRZYRODNICZEJ DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Naszą szkołę reprezentowała Lena Czerwińska, uczennica klasy II d. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz w przypadku uzyskania największej liczby punktów – części ustnej. Nasza uczennica przeszła te etapy, zdobywając  w ogólnej punktacji  II MIEJSCE.

Opiekun: Mirosława Klimek

 

9 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Informatyczny. Naszą szkołę reprezentowali Jan P. z klasy Va i Marcin K. z klasy Ve. Opiekunem uczniów była pani Anna Bartoszko. Konkurs składał się z dwóch części: I część odbyła się w gabinecie matematycznym, gdzie uczniowie w zespołach rozwiązywali zadania matematyczne, II część przebiegała w pracowni informatycznej, gdzie uczniowie indywidualnie rozwiązywali test matematyczny z wykorzystaniem technik komputerowych. Po zakończeniu II części ogłoszono wyniki. Rywalizacja między szkołami była bardzo zacięta, więc tym bardziej miło nam poinformować, że reprezentacja naszej szkoły wywalczyła wysokie III miejsce w konkursie. Drugą ważną informacją jest fakt, że w klasyfikacji indywidualnej III miejsce zajął uczeń naszej szkoły - Jan P. z klasy Va. Laureaci otrzymali, dyplomy, puchary i upominki. Serdecznie gratulujemy sukcesu i zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć!!!

18 marca 2015 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczno –Językowy. Organizatorzy konkursu to pani Danuta Skowrońska oraz pani Anna Bartoszko. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z 7 szkół podstawowych w Słupsku. Konkurs trwał 60 minut, podczas których każdy uczestnik rozwiązywał zadania matematyczne zapisane w języku angielskim.   W przygotowaniach i prowadzeniu konkursu pomagał pan Sergiusz Matuszczyk, który różnorodnymi zabawami matematyczno – językowymi umilił uczestnikom czas oczekiwania na wyniki. Oceny zadań konkursowych dokonała komisja złożona z kilku nauczycieli różnych szkół. Zwyciężył uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 5, II miejsce zajął uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1, a III – uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 8. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!!!

Patrycja Piątak uczennica z klasy II e reprezentowała naszą szkołę (klasy II) i zdobyła wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie recytatorskim organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 w Słupsku. Recytowała wiersz pt. "Wzdycha komar zasmucony...." .

W Ogólnopolskim konkursie plastycznym Łajba 2015 (org. Szkoła  Podstawowa nr 9 w Słupsku) zdobyła III miejsce. Gratulujemy!

ROZSTRZYGNIECIE V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PODWODNY ŚWIAT W ORIGAMI”

16 kwietnia 2015 roku komisja konkursowa wyłoniła 13 zwycięzców 

V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ Podwodny świat w origami”. 

Na konkurs wpłynęło 106 prac plastycznych z 15 świetlic szkół podstawowych województwa pomorskiego, wykonanych techniką origami płaskiego.

 

Nagrody w konkursie zdobyli:

1. Oliwia Rozpierska – Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe

2. Amelia Dudzińska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku 

3. Natalia Łepkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce 

 

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

1. Mateusz Sidor – Szkoła Podstawowa w Pobłociu

2.Zofia Królikowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku

3. Natalia Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku

4. Martyna Jach – Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku

5. Anna Teszner – Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie

6. Aleksander Grabowski – Szkoła Podstawowa nr 4 w Słupsku

7. Oliwier Fryzowski – Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe

8. Łukasz Sandak –  Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie

9. Marika Majchrzak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce

10. Kacper Popowski –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM UCZNIOM ORAZ ICH OPIEKUNOM !!!

 

UWAGA!!! 

NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH OSÓB, ZOSTANĄ DOSTARCZONE DO PLACÓWEK LUB WYSŁANE POCZTĄ PRZEZ ORGANIZATORÓW.

 

 

                                                                  

 

 

 

  

REGULAMIN  V WOJEWÓDZKIEGO

 KONKURSU   PLASTYCZNEGO

 „PODWODNY ŚWIAT W ORIGAMI”

 

1. ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

2. CELE KONKURSU:

·propagowanie wśród nauczycieli  techniki origami na zajęciach w świetlicy szkolnej,

·rozwijanie aktywności twórczej uczniów pod kierunkiem nauczycieli,

·promowanie metod pracy z uczniami uzdolnionymi plastycznie na zajęciach świetlicy szkolnej,

3. UCZESTNICY:
Do udziału w konkursie uprawnieni są nauczyciele świetlic szkolnych szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego, którzy nadeślą prace uczniów klas I – III  wykonane techniką origami na temat: „Podwodny świat w origami”.

 

4. WARUNKI KONKURSU:
Prace muszą dotyczyć tematyki konkursu,  przygotowane  w formacie A-4 lub A-3 i wykonane :

 

· techniką origami płaskiego z kół, kwadratów, trójkątów lub prostokątów. Nie dopuszcza się mieszania w jednej pracy kilku form np. kół i kwadratów i innych technik plastycznych np. farby, kredki, bibuła itp,

· techniką kirigami.

Praca powinna być wykonana przez 1 osobę pod kierunkiem 1 nauczyciela – prace zbiorowe nie będą oceniane. Ilość nadesłanych prac max 10 z jednej placówki.

 

Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia na odwrocie pracy, zawierającą:

- adres szkoły,

- imię i nazwisko dziecka,

- klasa i wiek dziecka,

- imię i nazwisko nauczyciela

- telefon kontaktowy i adres e-mail do nauczyciela.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.

Uwaga: do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie.

 

PRACE NIE SPEŁNIAJĄCE TYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ OCENIANE !

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

 

 

5. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać do dnia 13 KWIETNIA 2015r.  na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4
UL. LESZCZYŃSKIEGO 17
76 – 200 SŁUPSK
Z dopiskiem: KONKURS ORIGAMI - ŚWIETLICA 

6. OCENA PRAC:
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu 17 kwietnia 2015r. zostaną umieszczone na stronie internetowej: http://www.sp4slupsk.pl/

7. NAGRODY:
Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, które odbędzie się 24 marca 2015r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Leszczyńskiego 17, Słupsk. Nagrody należy odebrać osobiście na uroczystej gali.

 

 DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

 

Anna Włoch tel. 796 – 106 – 175

Renata Matysiak tel. 514 – 809 – 917

 karta zgłoszenia

 zgoda rodziców/prawnych opiekunów

Konkurs plastyczny klas I - III

Cztery pory roku – ZIMA

Dnia 23 lutego 2015 r. odbył się szkolny konkurs plastyczny „Cztery pory roku  - Zima”. W konkursie wzięło udział 64 uczniów klas I – III. 

Laureaci:

Klasy I

• I miejsce Inez Kila I e

• II miejsce Nikola Wypijewska I f

• III miejsce Julia Kowalczyk I c

• III miejsce Hanna Dankiewicz I d

Wyróżnienia :

• Klaudia Dederko I c

• Wiktoria Krawczewska I d

• Julia Ozdoba I e

• Alicja Olczyk I e

Klasy II

• I miejsce Julia Grzegorczyk II a

• II miejsce Patrycja Piątak II e

• III miejsce Pola Mikołajczyk II c

Wyróżnienia:

• Oliwia Butrym II d

• Michalina Jedlińska  II e

Klasy III

• I miejsce Natalia Radziejewska III d

• II miejsce Wiktoria Zajączkowska III c

• III miejsce Lena Krzeszczyk III c

Wyróżnienie :

• Marta Prądzyńska III d

Organizator: Anna Szczepańska

Uczniowie klas I – III wzięli udział w kolejnej edycji Szkolnego Konkursu Plastycznego pn. „Cztery Pory Roku”. Tym razem„Cztery Pory Roku. Zima”. Na zdjęciach prezentujemy uczniów klas drugich - laureatów w/w konkursu oraz ich prace: Julia Grzegorczyk - IIa, Patrycja Piątak - IIe, Pola Mikołajczyk - IIc, Oliwia Butrym - IId oraz Michalina Jedlińska – IIe. Wkrótce wiosna i kolejna edycja tego konkursu.

 

Dnia 4 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 8 odbył się  XIII Międzyszkolny Turniej Wiedzowo-Sportowy "Słupsk - moje miasto" dla uczniów klas III słupskich szkół podstawowych. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o Słupsku, poznanie historii oraz współczesnego wizerunku miasta. Drużyny musiały wykazać się znajomością baśni regionu słupskiego, pomników Słupska oraz znajomością mapy. Turniej obejmował  pytania z wiedzy o Słupsku przeplatane konkurencjami sportowymi.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:  Kalinowski Jakub klasa III b, Mateusz Maćkowiak klasa III c , Kamiński Paweł klasa III d, Każanowski Damian klasa III d, Jakub Walas klasa III e. 

Grupę do turnieju przygotowywała Agnieszka Lindstedt.

Zajęliśmy I miejsce. Otrzymaliśmy puchar oraz nagrody.  

 

W dniu 29 stycznia w bibliotece klas młodszych odbył się konkurs recytatorski pt. "Zoo" Jana Brzechwy dla klas II i III. Pomysłodawcami i organizatorami były pani Monika Miodek i pani Mariola Dudek. Każda klasa wyłoniła dwóch przedstawicieli w repertuarze wiersza. Zadaniem uczestników było wybranie czterech spośród dziewiętnastu zwierząt opisanych w wierszu Jana Brzechwy. 

Występy były oceniane przez komisję w składzie: przewodnicząca jury pani Mariola Dudek, pani Małgorzata Stypa i pani Anna Świętochowska. Komisja wysłuchując uczestników brała pod uwagę: odpowiednią dykcję, interpretację wiersza, opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz występu.

W trakcie obrad, kilka minut przerwy umiliła wszystkim prezentacja piosenki z filmu "Pan Kleks" Dzik jest dziki i Kaczka dziwaczka.

 

W klasach drugich czołowe miejsca zajęły:

I miejsce - Lena Czerwińska z klasy IId

II miejsce - Patrycja Piątak z klasy IIe

III miejsce - Kornelia Baczyńska z klasy IIb

 

W klasach trzecich zwycięzcami okazali się:

I miejsce - Julia Kropińska z klasy IIIa

II miejsce - Natalia Radziejewska z klasy IIId

III miejsce - Kacper Kania z klasy IIId

 

I Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 i 5 w Słupsku

Temat konkursu: „ Tu jest ciekawie – Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”

Laureaci konkursu:

1 miejsce -  Aleksandra Szeląg SP5

2 miejsce – Magdalena Chadysiak SP4

3 miejsce – Maciej Maliszewski SP4

Wyróżnienie – Borys Dąbrowski SP4