1.      Jaka była początkowa cena towaru, który obniżono najpierw o 20%, następnie o 15 %? Po obu obniżkach towar kosztuje 170000zł.

2.       Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa 108 cm. Oblicz jego wysokość, jeżeli długość wynosi 12 cm, a szerokość 8 cm.

3.   Ogon ryby waży 2 kg, głowa waży tyle, ile ogon i pół tułowia, a tułów tyle, ile głowa i ogon. Ile waży ryba?

4.     Książka zawiera 216 stron, po 32 linijki na każdej stronie. Ile stron miałaby ta książka, gdyby na każdej stronie zapisano, tą samą czcionką, 24 linijki?

5.     Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 12.30?

1.     Do pewnej klasy chodzą sami chłopcy. 25% z nich to bruneci, blondynów jest o 2 więcej, a resztę stanowią szatyni i jest ich 14. Ilu uczniów jest w tej klasie?

2.     O ile centymetrów kwadratowych zwiększy się pole rombu o przekątnych 10 cm i 8 cm, jeżeli każdą z nich zwiększymy o 1,5 cm?

3.   W pewnym czworokącie każdy następny kąt jest dwa razy większy od poprzedniego. Podaj miarę najmniejszego kąta.

4.     Rower po obniżce o 20% kosztuje 840 zł. Ile kosztował przed obniżką?

5.     Oblicz miarę kąta wewnętrznego pięciokąta foremnego.

1.     Podaj liczbę, która przy dzieleniu przez 2009 daje 100 i 100 reszty.

2.     W kwadracie o boku 10 m połączono odcinkami środki każdych dwóch sąsiednich boków i odcięto tak powstałe narożne trójkąty. Jakie pole ma pozostała figura?

3.   Asia, Gosia i Czesia powiesiły na choince 59 ozdób. Asia zawiesiła o 5 ozdób więcej niż Gosia i Czesia razem, a Czesia zawiesiła ich dwa razy mniej niż Gosia. Oblicz, ile ozdób zawiesiła na choince każda z dziewczynek.

4.   Grześ obrócił się z nudów 2009 razy o kąt prosty w prawo. O ile stopni w prawo musi się teraz jeszcze obrócić, by znalazł się w początkowej pozycji?

5.     Jacek rysuje swoim cienkopisem linię o grubości 0,2 mm. Jak długa musi być ta linia, aby zajmowała powierzchnię metra kwadratowego?

1.  Ares, Burek i Kama to psy. Gdy się je waży parami to: A+K= 16 kg, A+B=12 kg, B+K=14 kg. Ile ważą razem? 

2. Średnia wieku zawodników w jedenastoosobowej drużynie to 12 lat. Gdy wliczymy  również trenera, to średni wiek wyniesie 13 lat. Ile lat ma trener? 

3. Na spotkanie przyszło 5 osób, które witały się poprzez uścisk dłoni. Ile było łącznie uścisków dłoni?

4. Oblicz sumę miar kątów zaznaczonych na rysunku.

5. Ile wynosi kąt między wskazówkami minutową, a godzinową zegarka o godzinie 15:30? 

 

Liga matematyczna klasa 6- grudzień’ 2016

1. Maja ma o dwóch braci więcej niż sióstr, jej brat Tomek ma tyle samo braci co sióstr. Ile dzieci liczy ta rodzina?

2. Oblicz wartość ułamka

 

3. Są cztery pudełka. W pierwszym i drugim jest 60 cukierków, w pierwszym i czwartym 70 cukierków, w drugim i trzecim 50. Ile cukierków jest w trzecim i czwartym pudełku?

4. Na trasie 42,5 km samochód zużył 3,4 litra paliwa. Ile paliwa potrzebuje na pokonanie trasy 100 km ?

5. Bierzesz udział w rajdzie samochodowym. Wyprzedzasz drugiego zawodnika. Który/a jesteś?

1.      Odkryj regułę i uzupełnij
    0, 1, 3, 6, … , … , 21, 28, 36.
2.      Ile wynosi półtora trzeciej części liczby 64?
3.    Mężczyzna na ławce w parku spogląda na mały portret. Pytamy się go: „Kto jest na obrazie”?
Odpowiada nam: „Braci i sióstr nie mam żadnych, lecz ojciec sportretowanego jest synem mojego ojca”.   Kogo zatem przedstawia portret?
4.     6 cegieł i 2 kg żelaza   ważą tyle samo co 4 cegły i 6 kg pierza. Ile waży cegła?

5.     Co ma większą szansę wypaść, gdy rzucasz kostką do gry: jedno oczko, czy pięć oczek?