1. Dany jest sześcian o krawędzi x. Obliczmy, ile razy wzrośnie jego pole powierzchni, a ile razy objętość, jeśli długość krawędzi sześcianu zwiększymy dwukrotnie.
 2. Żaba, skacząc po osi liczbowej, wykonuje skok albo o 3 jednostki w prawo, albo o 2 jednostki w lewo. W chwili startu żaba znajduje się w punkcie 0.     a)   W jakich punktach żaba może znajdować się po wykonaniu dwóch skoków?    b)Jaką najmniejszą liczbę skoków musi wykonać żaba, żeby po wyruszeniu z punktu 0 znaleźć się w nim z powrotem?
 3. Troje uczniów 20 – osobowej klasy zapytano, jaka część klasy była w danym dniu nieobecna. Ania powiedziała, że 1/4 , Bartek – że 1/3, a Celina – że 1/5 . Kto na pewno się mylił? Dlaczego?
 4. W pewnej starej księdze, w której liczby były zapisane w systemie rzymskim, część cyfr stała się nieczytelna. Zastąpiono je gwiazdkami. Jakie liczby kryją się pod tymi zapisami? Zapisz je w systemie dziesiętnym.

L* * * V * *

C * C X C V * *

M * * D X I I

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

LIGA MATEMATYCZNA – KLASY VII

 

 

Nazwisko

i imię

X

XI

XII

I

II

III

IV

 

Razem

 

Finał – miejsce

 

Maksymalna ilość punktów

16

12

12

 11  12  12  12    87  

Arciszewska Lena

------

3

6

 7  0  0  5    21  III

Danielewska Barbara

16

-----

-----

 ---------  ------  -----  -----    16  

Geisler Zuzanna

16

12

10

 10  11  9  12    80  I

Giers Julia

8

-----

-----

 -------  ------  -----  -----    8  

Jamróz Weronika

13

12

10

 11  11  12  9    78  II

Jaremirska Martyna

8

5

-----

 ------  ------  ----  ----    13  

Michałowska Oliwia

10

-----

-----

 -----  ------  ------  -----    10  

Twardy Kacper

10

-----

-----

 -----  ----  ----  ---    10  

Zaborowska Natalia

13

5

-----

 -----  ----  -----  ----    18  
 1. Świeże jabłko zawiera około 8/10 wody, a suszone około 2/10 wody. Resztę stanowi tzw. sucha masa. Ile kilogramów jabłek trzeba ususzyć, aby otrzymać 1 kg suszonych jabłek?
 2. Cenę obniżono o 50%, a następnie podniesiono o 50%. Czy po tych dwóch zmianach cena była wyższa, czy niższa niż na początku? O ile procent?
 3. Zapisz liczbę 100 przy pomocy sześciu szóstek używając znaków działań (dozwolone są tylko cztery podstawowe +, -, ×, : ), można także stosować nawiasy.
 1. Czy suma pięciu kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 5? Uzasadnij odpowiedź.
 2. Wyznacz miary kątów trójkąta, wiedząc, że drugi kąt jest dwa razy większy od pierwszego, a trzeci kąt jest trzy razy większy od drugiego.

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk 

 1. Każdy bok kwadratu o obwodzie równym 48 cm zwiększono o 30%. O ile procent wzrosło pole tego kwadratu?
 2. W klasie 7a 1/4 uczniów dostała z klasówki piątkę, a 2/7 uczniów otrzymało szóstkę. Ilu uczniów liczy ta klasa?
 3. Podaj przykład liczby zapisanej w systemie rzymskim, której wartość po zamianie miejscami sąsiednich znaków:                          a)    zmaleje o 20,                                                                                                                                                                             b)       wzrośnie o 200.
 4. Chłopiec ma tyle samo sióstr co i braci, a jego siostra ma o połowę mniej sióstr niż braci. Ile jest dzieci w tej rodzinie?
 1. Mając osiem ósemek należy uzyskać liczbę 1000 wykonując tylko dodawanie.

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk 

 

 

 1. Aby zrobić zaprawę murarską, trzeba przed dodaniem wody zmieszać jedno wiadro cementu z jednym wiadrem wapna i sześcioma wiadrami piasku. Jaki procent objętości tej mieszaniny zajmuje piasek?
 2. Zapisz w systemie rzymskim liczbę, która w tym systemie jest mniejsza od 2000 i ma najwięcej znaków. Napisz jaka to liczba w systemie dziesiętnym?
 3. W trapezie równoramiennym ramiona mają długość 7 cm, a wysokość 4 cm. Pole trapezu wynosi 50 cm2. Jaki jest obwód tego trapezu?
 4. Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 70, a ich największy wspólny dzielnik wynosi 14. Znajdź te liczby. Podaj wszystkie możliwości.
 5. Wstaw w puste miejsca odpowiednie różne liczby naturalne tak, aby otrzymać równość prawdziwą: 

             100 :   ____  · _____ · ______ : 100 = 100


 

 Wykonaj działania po wstawieniu liczb. 

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk