1. Znajdź najmniejszą liczbę naturalną dodatnią m taką, że 99 m jest kwadratem liczby naturalnej.
 2. Żaba, skacząc po osi liczbowej, wykonuje skok albo o 3 jednostki w prawo, albo o 2 jednostki w lewo. W chwili startu żaba znajduje się w punkcie 0.
 3. W jakich punktach żaba może znajdować się po wykonaniu dwóch skoków?
 4. Jaką najmniejszą liczbę skoków musi wykonać żaba, żeby po wyruszeniu z punktu 0 znaleźć się w nim z powrotem?
 5. Troje uczniów 20 – osobowej klasy zapytano, jaka część klasy była w danym dniu nieobecna. Ania powiedziała, że 1/4 , Bartek – że 1/3, a Celina – że 1/5 . Kto na pewno się mylił? Dlaczego?
 6. Na klasówce z matematyki obecnych było 96% uczniów klasy 7a. Spośród nich 25% próbowało rozwiązać zadanie na szóstkę. Wśród tych, którzy próbowali, pięćdziesięciu procentom udało się je rozwiązać poprawnie. Jaki procent klasy rozwiązał poprawnie to zadanie?
 7. W pewnej starej księdze, w której liczby były zapisane w systemie rzymskim, część cyfr stała się nieczytelna. Zastąpiono je gwiazdkami. Jakie liczby kryją się pod tymi zapisami? Zapisz je w systemie dziesiętnym.

L* * * V * *

C * C X C V * *

M * * D X I I

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk 

 

 

 1. Aby zrobić zaprawę murarską, trzeba przed dodaniem wody zmieszać jedno wiadro cementu z jednym wiadrem wapna i sześcioma wiadrami piasku. Jaki procent objętości tej mieszaniny zajmuje piasek?
 2. Zapisz w systemie rzymskim liczbę, która w tym systemie jest mniejsza od 2000 i ma najwięcej znaków. Napisz jaka to liczba w systemie dziesiętnym?
 3. W trapezie równoramiennym ramiona mają długość 7 cm, a wysokość 4 cm. Pole trapezu wynosi 50 cm2. Jaki jest obwód tego trapezu?
 4. Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 70, a ich największy wspólny dzielnik wynosi 14. Znajdź te liczby. Podaj wszystkie możliwości.
 5. Wstaw w puste miejsca odpowiednie różne liczby naturalne tak, aby otrzymać równość prawdziwą: 

             100 :   ____  · _____ · ______ : 100 = 100


 

 Wykonaj działania po wstawieniu liczb. 

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk 

LIGA MATEMATYCZNA – KLASY VII

 

 

Nazwisko

i imię

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

Razem

 

Finał – miejsce

 

Maksymalna ilość punktów

16

12

12

             

Arciszewska Lena

------

3

6

             

Danielewska Barbara

16

-----

-----

             

Geisler Zuzanna

16

12

10

             

Giers Julia

8

-----

-----

             

Jamróz Weronika

13

12

10

             

Jaremirska Martyna

8

5

-----

             

Michałowska Oliwia

10

-----

-----

             

Twardy Kacper

10

-----

-----

             

Zaborowska Natalia

13

5

-----

             

liga1

 

 1. Grupę kilkudziesięciu uczniów zapytano, czy mają w domu psa lub kota. Oto wyniki tej ankiety:

               mam kota – 15%

               mam psa – 65%

               nie mam psa ani kota – 25%

               Ustal, ile procent ankietowanych:

 1.   nie ma psa,
 2. ma kota i ma psa,
 3. ma kota i nie ma psa,
 4. ma psa i nie ma kota.

2.Ile jest liczb naturalnych, których zaokrąglenie do dziesiątek jest równe 90?

3.Podaj liczbę x, która spełnia warunek: 0,1 < x < 0,(1).

4.Jeden cal ma 2,54 cm, a jedna stopa to 12 cali. Ile centymetrów kwadratowych ma cal kwadratowy , a ile stopa kwadratowa?

5.Wstaw  nawiasy tak, aby otrzymać równość prawdziwą: 

               – 3 – 6 · 5 – 1 : 8 = – 4

       Wykonaj działania po wstawieniu nawiasu. 

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk