1. Aby zrobić zaprawę murarską, trzeba przed dodaniem wody zmieszać jedno wiadro cementu z jednym wiadrem wapna i sześcioma wiadrami piasku. Jaki procent objętości tej mieszaniny zajmuje piasek?
 2. Zapisz w systemie rzymskim liczbę, która w tym systemie jest mniejsza od 2000 i ma najwięcej znaków. Napisz jaka to liczba w systemie dziesiętnym?
 3. W trapezie równoramiennym ramiona mają długość 7 cm, a wysokość 4 cm. Pole trapezu wynosi 50 cm2. Jaki jest obwód tego trapezu?
 4. Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 70, a ich największy wspólny dzielnik wynosi 14. Znajdź te liczby. Podaj wszystkie możliwości.
 5. Wstaw w puste miejsca odpowiednie różne liczby naturalne tak, aby otrzymać równość prawdziwą: 

             100 :   ____  · _____ · ______ : 100 = 100


 

 Wykonaj działania po wstawieniu liczb. 

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk 

liga1

 

 1. Grupę kilkudziesięciu uczniów zapytano, czy mają w domu psa lub kota. Oto wyniki tej ankiety:

               mam kota – 15%

               mam psa – 65%

               nie mam psa ani kota – 25%

               Ustal, ile procent ankietowanych:

 1.   nie ma psa,
 2. ma kota i ma psa,
 3. ma kota i nie ma psa,
 4. ma psa i nie ma kota.

2.Ile jest liczb naturalnych, których zaokrąglenie do dziesiątek jest równe 90?

3.Podaj liczbę x, która spełnia warunek: 0,1 < x < 0,(1).

4.Jeden cal ma 2,54 cm, a jedna stopa to 12 cali. Ile centymetrów kwadratowych ma cal kwadratowy , a ile stopa kwadratowa?

5.Wstaw  nawiasy tak, aby otrzymać równość prawdziwą: 

               – 3 – 6 · 5 – 1 : 8 = – 4

       Wykonaj działania po wstawieniu nawiasu. 

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk 

 1. Liczbę 0,13 przedstaw w postaci sumy trzech ułamków zwykłych o liczniku 1.
 1. O jaki kąt obróci się wskazówka godzinowa pomiędzy godzinami 17:10 a 17:20?
 1. Pies Burek, kot Mruczek i 4 małpki ważą razem 24 kg. Burek i jedna małpka ważą razem 11 kg, a Mruczek i dwie małpki ważą o 1 kg mniej niż Burek i jedna małpka razem. Każda małpka waży tyle samo. Ile waży kot Mruczek?
 1. Sprawdź, czy poniższa równość jest prawdziwa.

1

 1. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 48 cm. O ile centymetrów należy zwiększyć długości każdej krawędzi, aby objętość sześcianu wynosiła 343 cm3 ?

Do wszystkich zadań zapisz obliczenia i pamiętaj o odpowiedziach.

Powodzenia

                                    

Opracowała: Izabela Kowalczyk