1.  Duży  arbuz waży 9/10 tego co waży i jeszcze 9/10 kg. Ile waży arbuz?
  2. Pitagoras zapytany, ilu ma uczniów odpowiedział: połowa studiuje matematykę, czwarta część fizykę, siódma część uczy się milczenia, ponadto mam jeszcze trzech uczniów. Ilu uczniów miał Pitagoras?
  3. Ile wynosi półtora trzeciej części liczby 64?
  4. Oblicz miarę kąta wewnętrznego pięciokąta foremnego.
  5. Grześ obrócił się z nudów 2009 razy o kąt prosty w prawo. O ile stopni w prawo musi się teraz jeszcze obrócić, by znalazł się w początkowej pozycji?