1. Aby zrobić zaprawę murarską, trzeba przed dodaniem wody zmieszać jedno wiadro cementu z jednym wiadrem wapna i sześcioma wiadrami piasku. Jaki procent objętości tej mieszaniny zajmuje piasek?
  2. Zapisz w systemie rzymskim liczbę, która w tym systemie jest mniejsza od 2000 i ma najwięcej znaków. Napisz jaka to liczba w systemie dziesiętnym?
  3. W trapezie równoramiennym ramiona mają długość 7 cm, a wysokość 4 cm. Pole trapezu wynosi 50 cm2. Jaki jest obwód tego trapezu?
  4. Suma dwóch liczb naturalnych jest równa 70, a ich największy wspólny dzielnik wynosi 14. Znajdź te liczby. Podaj wszystkie możliwości.
  5. Wstaw w puste miejsca odpowiednie różne liczby naturalne tak, aby otrzymać równość prawdziwą: 

             100 :   ____  · _____ · ______ : 100 = 100


 

 Wykonaj działania po wstawieniu liczb. 

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk