1. Przeciętnie w organizmie człowieka jest 2*1013 czerwonych krwinek. Każda z nich ma średnicę około 7,5*10-6 m. Wyobraź sobie, że ustawiamy obok siebie wszystkie te krwinki w szeregu jedna za drugą. Jaką długość miałby ten szereg?

2. Zapisz poniższe liczby w kolejności rosnącej. Uzasadnij.

1620; 6415; 3217; 260; 450

3. Czy to prawda, że szósta potęga pierwiastka sześciennego z liczby 6 jest równa 6?

4. O ile zwiększy się długość przekątnej kwadratu, jeśli bok kwadratu zwiększymy o 2?

5. Ściana boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest kwadratem o polu 64 cm2. Oblicz objętość graniastosłupa.