Samorząd Uczniowski klas 4-8 zorganizował naukę pierwszej pomocy dla klas  4 i 5  w wykonaniu ratowników ze Słupskiego WOPR.  Pokaz obejmował przypomnienie zasad powiadamiania służb ratunkowych o zaistniałym zagrożeniu oraz pokaz domowych sposobów zaopatrywania ran i złamań z wykorzystaniem opatrunków znajdujących się w domowej apteczce. Z uczniami ćwiczono również resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Serdecznie dziękujemy Słupskiemu WOPR :-)

Opiekunowie SU

klasa 4c

klasa 4f

klasa 5d

klasa 5e