2 września w Zespole Szkół Sportowych w Słupsku odbyła się Miejska Inauguracja roku szkolnego 2019/2020, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz poczty sztandarowe szkół prowadzonych przez Miasto, dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, włodarze Miasta, radni, dyrekcja Wydziału Edukacji, zaproszeni goście, m.in. Pani Danuta Wawrowska - Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego i Sebastian Irzykowski - Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezesi Klubów Sportowych i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta zaprzyjaźnionych z oświatą.
Przybyłych gości powitała Pani Jolanta Banaszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku. Następnie głos zabrała Pani Krystyna Danielecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska, która podziękowała wszystkim pracownikom oświaty, uczniom oraz rodzicom za miniony rok oraz złożyła życzenia na rozpoczynający się rok szkolny.
Jednocześnie Pani Prezydent wprowadziła najmłodszych w szeregi uczniów Zespołu Szkół Sportowych poprzez uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej.
Inaugurację uświetniły występy taneczno-muzyczne uczniów Zespołu Szkół Sportowych.
                                                                                                   Edyta Grabusińska