pobrane

Przez cały rok w bibliotece IV-VI odbywają się zajęcia Akademii Dobrych Manier. Poprzez wspólne czytanie, rozwiązywanie problemów oraz ćwiczenia biblioteczne uczniowie klas czwartych zostają zapoznani z zasadami dobrego zachowania.

Przy naszej bibliotece działa Koło Miłośników Biblioteki, które spotyka się dwa razy w tygodniu. Są to uczniowie, którzy z radością pomagają w porządkach bibliotecznych na półkach, dbają o spokój w bibliotece, zachęcają innych do wypożyczania książek a także pomagają w przygotowaniu wystroju biblioteki i organizowaniu różnych imprez bibliotecznych.

Jak co roku w październiku biblioteka organizowała konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Uczniowie zmagali się z testem na temat naszego świętego.

Dnia 9 listopada z inicjatywy naszej biblioteki odbyło się spotkanie z ciekawym człowiekiem. Tym razem odwiedził nas Pan Komandor Porucznik Maciej Jonik, Dowódca Dywizjonu Ogniowego Morskiej Jednostki Rakietowej. W sposób bardzo ciekawy zapoznał uczniów z funkcjonowaniem wojska. Swoje spotkanie ubogacił filmem, na którym pokazany był jak wygląda codzienność wojskowego. Dzieci były zafascynowane pracą w wojsku.

Dnia 8 listopada w bibliotece IV-VI nasz historyk Pan Kamil Domagała poprowadził "Żywą lekcję historii". Zapoznał on uczniów z historią Święta Niepodległości jednocześnie prezentując uszyte przez siebie stroje i mundury wojskowe.

 

Dnia 21 listopada odbyła się w naszej bibliotece Żywa Lekcja Przyrody. Uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądają znane im dotąd z podręczników owady oraz gady.

W ramach spotkania z ciekawym człowiekiem jak co roku odwiedził nas Pan Andrzej Remelski, który przeprowadził lekcje na temat filatelistyki. W tym roku spotkania te zaowocowały zawiązaniem w naszej szkole Koła Filatelistycznego. Tym samym jesteśmy jedyną szkołą w Słupsku, która prowadzi tego typu koło zainteresowania.

W dniach od 6 do 9 grudnia 2016 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi n4 w Słupsku przyłączyła się do akcji czytelniczej Czytamy z Mikołajem! organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Akcję w szkole przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze: pani Irena Świtek oraz pan Łukasz Bilski. Zasięgiem akcja objęła wszystkich uczniów szkoły a jej przebieg wyglądał następująco:
1. Pani Irena Świtek (biblioteka I-III) ubierając czapkę świętego Mikołaja odwiedzała lub zapraszała klasy I, II i III na spotkanie czytelnicze, podczas którego na głos czytała opowieść o świętym Mikołaju oraz prowadziła z dziećmi pogadankę na temat przeczytanego tekstu. Spotkanie umiliło wspólne śpiewanie kolęd oraz kolorowanie obrazków przedstawiających Mikołaja i motywy świąteczne.
2. Uczennice klasy szóstej należące do Szkolnego Koła Miłośników Biblioteki z pomocą pana Łukasza Bilskiego (biblioteka IV-VI) zaprosiły uczniów klas IV i V do biblioteki na spotkanie czytelnicze. Uczennice przeczytały opowieść o świętym Mikołaju a następnie poprowadziły pogadankę na temat przeczytanego tekstu. Następnie uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali przygotowane wcześniej zadania oparte o pracę ze słownikami. Spotkanie umiliło wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
3. Pan Łukasz Bilski (biblioteka IV-VI) w przebraniu świętego Mikołaja odwiedził szkolną świetlicę. Podczas spotkania przeczytał uczniom opowieść o świętym Mikołaju oraz śpiewał kolędy. Spotkanie ubogaciła dyskusja o przeczytanym tekście, zadania dawane uczniom oraz wręczenie prezentów.
Podsumowując akcja czytelnicza Czytamy z Mikołajem! została bardzo pozytywnie przyjęta przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Było to spotkanie z tekstem czytanym na głos ubogacony o ćwiczenia pisemne i plastyczne. Dzieci mogły poprzez nieco "luźniejszą" formę zaznajomić się a także, co zaobserwowaliśy, zaciekawić książką jako jedną z lepszych form ubogacenia naszej refleksji. Do niniejszego sprawozdania dołączamy zdjęcia.

Dnia 6 maja w naszej bibliotece gościliśmy osobę odpowiedzialną w naszym mieście za tak zwany Zielony Punkt. To wyjątkowe spotkanie poświęcone było oszczędzaniu energii. Nasz gość w sposób bardzo praktyczny przedstawił nam sposoby oszczędzania prądu a zarazem ochrony środowiska.

Dnia 20 maja w naszej bibliotece gościliśmy pisarza i obrońcę zwierząt pana Toma Justyniarskiego. Jest on autorem nowej lektury dla klasy II pod tytułem "Psie troski". Spotkanie to było poświęcone nie tylko osobie pisarza, ale również opiece zwierząt.

Dnia 17.05.2016 r. klasa VC miała okazję uczestniczyć w warsztatach detektywistycznych prowadzonych przez pisarza - Dariusza Rekosza. Spotkanie niezwykłe - poznawaliśmy tajemne szyfry, samodzielnie musieliśmy zaszyfrować i odszyfrować komunikaty. Dodatkową atrakcją spotkania była możliwość wygrania książek autorstwa Dariusza Rekosza. Udało się! 3 pozycje trafiły w nasze ręce!

Dnia 24.05.2016 roku w naszej bibliotece odbył się Międzyszkolny Konkurs Literacki pod tytułem "Rodzina Borejków i przyjaciele". W konkurencjach przygotowanych przez naszych bibliotekarzy udział wzięło pięć słupskich szkół (SP2, SP4, SP6, SP8 oraz SP 9). Komisja złożona z nauczycieli opiekunów danych szkół oceniało pracę uczniów. A oto wyniki konkursu:

Miejsce I   SP2

Miejsce II  SP6

Miejsce III SP8

Miejsce IV SP4

Miejsce V  SP9

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 19 maja nasza biblioteka stała się miejscem kolejnego już konkursu Akademii Dobrych Manier. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą i praktyką na temat dobrego i kulturalnego zachowania.