Mikołaj u Logopedy…

Zabawom słownym nie ma końca…


Dzieci, podczas zajęć logopedycznych z przyjemnością, wykonują ćwiczenia przygotowujące do pięknego mówienia. Proponowany, świąteczny zestaw zabaw uporządkowany jest zgodnie z potrzebami logopedycznymi. Początek stanowi rozgrzewka. Dalej znalazły się konkretne ćwiczenia języka, warg oraz podniebienia miękkiego oraz ćwiczenia oddechowe, a także istotny dla kontaktów werbalnych trening słuchowy. Nie zapominamy o zabawach ruchowych całego ciała, zgodnie z zasadą, że instrumentem w mówieniu jest cały człowiek. Ćwiczenia wykonuję wspólnie z dziećmi, w formie krótkich zabaw. Ważne jest również, by nie przedłużać ćwiczeń, zwłaszcza związanych z oddychaniem. Gdyż wbrew pozorom  są one obciążające dla organizmu dziecka.

 Prezentowane zabawy i ćwiczenia intelektualne są, dla moich uczniów, doskonale znanym wstępem dla dalszego treningu dobrego mówienia. Celem, słuchania rymowanego opowiadania, śpiewania znanych, świątecznych piosenek jest łagodne wprowadzenie małego dziecka w świat mowy, pisma, a także wyrażania emocji. Pamiętam  o tym, iż dziecko bawiąc się, trenuje także koncentrację uwagi, wzbogaca słownik, ćwiczy syntezę słuchową oraz doskonali słuch fonemowy i pamięć słuchową. Najważniejsze dla mnie jest aby  ćwiczenia  rozwijały u uczniów procesy  mentalne, odpowiedzialne za rozumienie i produkcję mowy oraz rozwijanie świadomości fonologicznej.
A wszystko to w naturalnym świecie zabaw - przypisanym nie tylko dzieciom…

  Anita Rapta                    

Logopeda                      

W ramach Innowacji Pedagogicznej z Plastyki "Słupsk- Zaczarowani Sztuką", autorstwa p. Marty Andrzejewskiej klasy czwarte brały udział w zajęciach warsztatowych w Ceramikarni w Słupskim Ośrodku Kultury.

Dzieci ulepiły z gliny piękne mikołaje i piękne anioły.

W projekcie udział wzięły :

klasa 4a - dnia 30.11.2017

klasa 4b - dnia 04.12.2017

klasa 4c - dnia 24.11.2017

klasa 4d - dnia 20.11.2017

klasa 4e - dnia 13.11.2017

klasa 4f - dnia 27.11.2017

Dzieci były zachwycone zajęciami. Na pewno tam jeszcze wrócimy!

Marta Andrzejewska

Piotruś Pan - spektakl muzyczny 3D w Teatrze Muzycznym w Gdyni

5 grudnia 2017 roku uczniowie klasy 3C, 3F, 4B, 4F wraz z opiekunami udali się do Teatru Muzycznego w Gdyni.

Celem wycieczki było obejrzenie musicalu "Piotruś Pan" w wersji 3D. Autorem libretta jest Jeremi Przybora, muzykę skomponował Janusz Stokłosa, a choreografię opracował Janusz Józefowicz. Gdyński "Piotruś Pan" jest trzecią polską produkcją wykorzystującą efekt trójwymiarowej głębi i wizualizacji 3D w scenografii i trzeba przyznać, że sprawdza się ona doskonale, umożliwiając śledzenie dalszych planów i dając poczucie, że niektóre elementy scenografii znajdują się na wyciągnięcie ręki. Zapierające momentami dech w piersiach projekcje 3D, imponująca choreografia, inscenizacyjna prostota połączona z rozmachem, bardzo dobre role dziecięce to tylko niektóre elementy wspaniałego spektaklu. Widzowie przenoszą się w świat Niebywalencji i spotykają Piotrusia Pana, Wendy, Zagubionych Chłopców i groźnego Kapitana Haka. Pojawiają się tez Indianie i niebezpieczny, tykający Krokodyl. Całości towarzyszy piękna muzyka i dodatkowe efekty specjalne.

Wszyscy uczniowie Szkoły wracali zachwyceni po obejrzeniu spektaklu.

Marta Andrzejewska

Mariola Dudek

Marta Pastucha

Anna Świętochowska

MIKOŁAJKI W NASZEJ KLASIE - klasa 4F

Klasowe mikołajki odbyły się  dnia 6 grudnia i upłynęły w miłej i wesołej atmosferze. Zadowolone twarze dzieci były najlepszym świadectwem tego, jak bardzo podobały się upominki i jak miło spędziły wspólnie czas na godzinie wychowawczej. 

Marta Andrzejewska

 

     Dnia 16.11.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku przeprowadziłam lekcję otwartą dotyczącą rozpoznawania wad wymowy oraz rodzajów ćwiczeń logopedycznych.
   Obecnym, zaprezentowałam przykładowe zestawy ćwiczeń, dzięki którym korygujemy określone wady wymowy (z zachowaniem zasad stopniowania trudności). Propozycje te koleżanki mogą  wykorzystać zarówno w czasie przerw śródlekcyjnych, jak i na zajęciach szkolnych. Demonstrowane ćwiczenia rozwijały percepcję słuchową, wzrokową oraz umiejętności językowe dziecka. Uczeń, bawiąc się, trenował koncentrację uwagi, wzbogacał słownik, ćwiczył syntezę słuchową, doskonalił słuch fonemowy oraz pamięć słuchową.

    Proponowane ćwiczenia artykulacyjne utrwalały właściwą pionizację języka, ułożenie artykulatorów – charakterystyczne dla danej głoski, co w konsekwencji prowadzi do pozytywnych rezultatów w postaci prawidłowo wybrzmiewanej głoski       i stanowi podstawę terapii logopedycznej. Ćwiczenia te w łatwy i przyjemny sposób pozwalają opanować prawidłową artykulację.

    Zebrane przeze mnie propozycje ćwiczeń i zabaw logopedycznych można wykorzystać na wszystkich etapach terapii mowy. Zabawy te przewidziane były również dla dzieci, które nie potrafią jeszcze pisać, dlatego przygotowany materiał dydaktyczny oparty był na konkretnych przykładach.

     Koleżanki wzbogacone o wiedzę z zakresu logopedii wiedzą, iż nauczyciel powinien zawsze towarzyszyć uczniowi we wszystkich czynnościach logopedycznych, czuwając nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń. Wiek dziecka między 6. a 10. rokiem życia jest szczególnie ważny, gdyż właśnie w tym okresie dzieci ostatecznie utrwalają nawyki prawidłowego wypowiadania słów i osiągają dojrzałość artykulacyjną. Ma to ogromny wpływ na ich dalszą, szczęśliwą edukację. Ćwiczenia te mogą być prowadzone przez logopedów, nauczycieli oraz rodziców podczas pracy indywidualnej lub grupowej.

     Po zakończeniu realizacji proponowanych ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej dziecko:
- potrafi efektywnie współpracować w zespole i czuje się członkiem zbiorowości uczniowskiej,
- umie dostosować się do przyjętych zasad i reguł,
- wykazuje zainteresowanie i chęć udziału w zajęciach logopedycznych,
- potrafi lepiej komunikować się z drugą osobą,
- ma większą świadomość własnego ciała czucia ułożenia narządów mowy i orientacji przestrzennej.

Wszystkim obecnym a w szczególności dzieciom serdecznie dziękuję za wspólne spędzone popołudnie.
                                                                                        
                                                                                      Anita Rapta, neurologopeda.

29 listopada klasa VII a i VII b wybrały się na andrzejkowe zajęcia muzyczne do Domu Kultury "EMKA", mieszczącego się  w Słupsku. Celem spotkania było wskazanie terapeutycznych właściwości muzyki, a także integracja zespołu klasowego. Uczniowie śpiewali znane piosenki, których tekst był wyświetlany na specjalnie przygotowanej tablicy. Podczas zabawy dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności wokalne i taneczne. Zajęcia zmotywowały uczniów do rozwijania zainteresowań muzycznych, niektóre osoby zapisały się na zajęcia koła wokalnego. Na koniec zabawy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek. Wszyscy świetnie się bawili i wyrazli chęć ponownego uczestnictwa w tego typu zajęciach.

                                                                                                                                                            K. Holak, B. Piwowarska