15 i 29 listopada odbyły się spotkania dla uczniów klas piątych z Panią Sylwią Laskowską - dietetyczką z Poradni Promocji Zdrowia w Słupsku. Prelekcje te miały na celu zaznajomić uczniów z zasadami zdrowego odżywiania. Dzieci podczas zajęć miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej złych nawyków żywieniowych, analizować skład produktów poprzez aplikację w telefonie, wypełniać karty pracy oraz zapoznać się z najnowszymi założeniami piramidy zdrowego odżywiania.
Monika Miodek