ZAJĘCIA OTWARTE ZEWNĘTRZNE  W RAMACH  WSPÓŁPRACY  SIECI SZKÓŁ – ,,TECHNIKI WYCISZAJACE W INTEGRACJI SENSORYCZNEJ’’.

W dniu 28.01.2020r w Naszej Szkole odbyły się zajęcia otwarte w ramach Współpracy Sieci Szkół, które przeprowadziła  pani Edyta Grabusińska terapeuta integracji sensorycznej w obecności licznie przybyłych nauczycieli ze szkół i przedszkoli. Tematyka warsztatów poświecona była ,,Technikom wyciszającym w integracji sensorycznej’’. Przedstawione zostały wybrane deficyty sensoryczne oraz sposoby radzenia sobie z nimi w szkole. Omówione zostały poszczególne techniki wyciszające stosowane w SI. Zaprezentowano pomoce sensoryczne oraz szereg niezbędnych ćwiczeń i zabaw rozwijających zmysły stosowanych na co dzień w przerwach śródlekcyjnych celem stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej, wzrokowej, słuchowej, rozwijające dużą i małą motorykę oraz planowanie motoryczne. Punktem kulminacyjnym zajęć był pokaz masaży wyciszających układ nerwowy jako główny składnik diety sensorycznej oraz muzykoterapia z wizualizacją. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli.

Gorące podziękowania koordynatorom sieci  oraz nauczycielom za owocną współpracę.  Publikację multimedialną nt. ,,Technik wyciszających w SI’’ umieszczono na stronie ODN celem wsparcia nauczycieli  w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

                                                                                                 Edyta Grabusińska