Tegoroczne spotkanie z Teatrem Historycznym Krzysztofa Góreckiego odbyło się 3 lutego 2020 roku. Przeniosło ono klasy piąte, szóste i siódme w różne epoki historyczne.

Aktorzy wprowadzili nas najpierw w trudne czasy walki narodowowyzwoleńczej. Uczniowie klas siódmych mieli okazję utrwalić swoje wiadomości dotyczące insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, powstania styczniowego, a następnie poznać okoliczności odzyskania niepdległości prze Polskę. Twarzą w twarz stanęliśmy z wieloma bohaterami: Napoleonem Bonaparte, Józefem Wybickim, księciem Józefem Poniatowskim czy Józefem Piłsudskim, których znamy z kart podręcznika do historii. Uczniowie klas piątych poznali stan rycerski i usłyszeli o Zawiszy Czarnym oraz jego sławie, a klasy szóste poznały stan szlachecki, sarmację i formacje wojskowe XVII wieku, w tym legendę husarii oraz dokonania Jana Karola Chodkiewicza i Jana III Sobieskiego.

Ciekawa i humorystyczna opowieść, kontakt z uczniami, którzy odgrywali w spotkaniu różne role, pozostawiły w zebranych niezapomniane wrażenia, że historia to niekończąca się opowieść, którą warto poznać.