Klasa I B realizuje program "Poza szkołą" rozwijający zainteresowania i uzdolnienia uczniów. W ramach programu uczniowie mają zajęcia  plastyczne w Centrum Kultury Języka Rosyjskiego w Słupsku, warsztaty edukacyjne "Warsztat pracy Juliana Tuwima" w bibliotece publicznej - filia nr 5 oraz sobotnie wycieczki do miejsc związanych ze sztuką. Program jest realizowany od września.