REFORMA OŚWIATY 2017/18

Karta pracy nauczyciela - semestr 1

Karta pracy nauczyciela - semestr 2

Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej

prowadzenia koła 

projektów rodzinnych

innowacji - dla autorów innowacji

innowacji - dla realizujących

działalności klubów

programów innowacyjnych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

UBEZPIECZENIE COMPENSA wzór 2019 

Sprawozdanie - rewalidacja wzór

 

Arkusze obserwacji

Arkusz obserwacji - lekcja wychowawcza

Arkusz obserwacji- zajęcia w świetlicy

Arkusz obserwacji - zajęcia w świetlicy- lekcja otwarta wewnętrzna, zewnętrzna

Arkusz obserwacji - uroczystość szkolna

Arkusz obserwacji - wychowanie fizyczne

Arkusz obserwacji - zespoły samokształceniowe nauczycieli

Arkusz obserwacji lekcji

Arkusz obserwacji lekcja otwarta wewnętrzna, zewnętrzna

 

Procedura zwolnienia z nauki 2 języka

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka

Wniosek

Procedura podziału na grupy

 

AWANS ZAWADOWY NAUCZYCIELA

na nauczyciela kontraktowego - nauczyciel

na nauczyciela kontraktowego - opiekun

na nauczyciela mianowanego - nauczyciel

na nauczyciela mianowanego - opiekun

na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel

 

Ocena pracy nauczyciela stażysty (awans na nauczyciela kontraktowego)

Ocena pracy nauczyciela konraktowego (awans na nauczycielamianowanego)

Ocena pracy nauczyciela mianowanego (awans na nauczyciela dyplomowanego)