Organizacja roku szkolnego 2017- 2018

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

im. Gustawa  Morcinka w Słupsku

  

Rok szkolny 04.09.17- 22.06.18

Ferie zimowe 29.01.18- 11.02.18

ILOŚĆ TYGODNI PRACY

SEMESTR

ILOŚĆ TYGODNI

DO KIEDY TRWA

I SEMESTR

17

04.09.17- 14.01.18

II SEMESTR

18

15.01.18- 22.06.18

RAZEM

35

 

RADY PEDAGOGICZNE

TERMIN

RODZAJ

GODZINA

28.08.17

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

12.30

12.09.17

Zatwierdzenie- plany pracy, zespoły, koła

16.30

21.11.17

Rada pedagogiczna- Statut szkoły

16.30

09.01.18

Klasyfikacyjna I semestr

16.30

13.02.18

Podsumowująca I semestr

16.30

12.06.18

Klasyfikacyjna II semestr

16.30

27.08.18

Podsumowująca - roczna

10.00

ZEBRANIA Z RODZICAMI

DATA

RODZAJ

KLASY

GODZINA

13.09.17

Zebranie z rodzicami

I-III

17.00-18-00

IV-VII

17.30- 18.30

kl. gimnazjalne

17.00- 18.00

13.09.17

Spotkanie Rady Rodziców

SPzOI nr 4 ul.Leszczyńskiego17

I-VII

kl. gimnazjalne

18.30

s. 24

Październik

Według potrzeb

I-VII

kl. gimnazjalne

-

21.11.17

Dzień Otwartej Szkoły

I-VII

kl. gimnazjalne

17.30- 19.30

Grudzień

Zebrania z rodzicami – wg potrzeb

I-VII

-

kl.gimnazjalne

-

10.01.18

Zebranie z rodzicami.

Podsumowanie semestru.

I-III

17.30- 18.30

IV-VII

17.00- 18.00

kl. gimnazjalne

17.30- 18.30

13.03.18

Zebrania z rodzicami.

I-III

17.00- 18.00

VI-VII

17.30-18.30

kl. gimnazjalne

17.00-18.00

24.04.18

Dzień Otwartej Szkoły

I-VII

kl. gimnazjalne

17.30- 19.30

22.05.18

Zebranie z rodzicami

I-III

17.30- 18.30

IV-VII

17.00- 18.00

kl. gimnazjalne

17.30-18.30

Czerwiec

Według potrzeb

I-VII

-

kl. gimnazjalne

-

WYSTAWIANIE OCEN

DATA

RODZAJ OCENY

Do 18.12.17

Oceny niedostateczne I semestr

Do 18.12.17

Oceny przewidywane I semestr

Do 03.01.18

Ostatecznie wystawione oceny I semestr

Do 22.05.18

Oceny niedostateczne II semestr/koniec roku

Do 29.05.18

Oceny przewidywane II semestr/koniec roku

Do 05.06.18

Ostatecznie wystawione oceny II semestr/ koniec roku

DNI OPIEKUŃCZE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

 • 05.18r. – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
 • 05.18r. – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
 • 04.18r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 • 06.18r. – dzień opiekuńczy
 • 06.18r. – dzień opiekuńczy
 • 3 dni rekolekcji
 • Klasy gimnazjalne
 • 3 dni rekolekcji
 • 04- 20.04.18 – egzamin gimnazjalny 3dni
 • 04.18- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
 • 06.18 – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze