Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

informuje, że

12 listopada 2018 to dzień wolny od pracy za Święto Niepodległości 11 listopada 2018. Szkoła w tym dniu nie pracuje.