Zapraszam uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w konkursie wiedzy z historii sztuki Sztuka na wesoło.

https://www.facebook.com/events/238253820592317/?active_tab=discussion

www: http://www.plastyk.webd.pl/aktual/rok-szkolny-2019-2020/item/1578-ponownie-zapraszamy-na-quiz-wiedzy-o-sztuce-sztuka-na-wesolo

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

tel. 459 450 064

Marlena Zachciał

REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY O SZTUCE „SZTUKA NA WESOŁO”

DLA SIÓDMYCH i ÓSMYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • • ORGANIZATOR:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych wchodzące w skład Zespołu Szkół

Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

 • • TERMIN:

23 maja 2020 r. (sobota), godz. 12.00

 • • CELE KONKURSU:
 1. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań sztukami plastycznymi,
 2. wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia,
 3. popularyzacja wiedzy o sztuce.
 • • WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Do konkursu zapraszamy potencjalnych kandydatów, uczniów siódmych i

ósmych klas szkół podstawowych.

 1. Wymagane są zapisy bezpośrednio pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVzIFTvyzKdi3elus0mieulq2hX3v-09gPSuJYs0qiY5gSsg/viewform

 1. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 maja 2020 r.
 • • ZASADY KONKURSU:
 1. Konkurs odbędzie się drogą wirtualną na platformie Meet

(https://meet.google.com/), za pośrednictwem Kahoot’a

(https://kahoot.com/)

 1. Zagadnienia konkursowe obejmują podstawową wiedzę ze sztuki polskiej

i światowej. Pytania i zadania dotyczyć będą najważniejszych zabytków

architektury, najwybitniejszych twórców oraz ich dzieł z zakresu malarstwa,

rzeźby, grafiki i rysunku oraz terminologii. Wykaz zagadnień znajduje się na

stronie szkoły, patrz link: http://www.plastyk.webd.pl/rekrutacja/zagadnieniaegzaminacyjne?fbclid=IwAR0TX0pJ-fM-XDVKoZlzc29ZM9ce2x0wvPjBJKwziAxH_wmfAYfqLM39o_s

 1. Udział w konkursie warunkowany jest posiadaniem sprzętu elektronicznego z

dostępem do sprawnie działającego internetu np. laptop, komputer

stacjonarny, tablet lub smartfon. Najsprawniej quiz przebiega przy użyciu

laptopa i smartfonu. Na ekranie komputera/laptopa będzie udostępniony

quiz, na smartfonie rozwiązuje się zadania.

Rozwiązywanie quizu możliwe jest tylko na komputerze, należy wtedy otworzyć

dwie osobne okna w przeglądarce.

 1. W dniu konkursu link do spotkania online uczestnicy otrzymają 15 min przed

rozpoczęciem quizu. Zostanie on wysłany na podane podczas rejestracji

adresy e-mail.

 1. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
 2. Maksymalnie można uzyskać 26 punktów.
 • • NAGRODY:
 1. Laureatem konkursu zostają uczestnicy, którzy zdobędą powyżej 70%

poprawnych odpowiedzi tzn. odpowiedzą na więcej niż 19 pytań.

 1. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zwolnieni z teoretycznej części egzaminu

wstępnego do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława

Hasiora w Koszalinie.

 1. Przewidziane są również drobne artystyczno-plastyczne nagrody rzeczowe!

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

Koordynator konkursu: Tomasz Majerski

Życzę sukcesu Margaretta Haładyn