Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku informuje, że w dniach 6 - 24 maja 2020 roku w związku z niemożliwością wykonania zaleceń epidemiologicznych GIS, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Słupska, zawiesza prowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym.
O dalszych działaniach zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.
Danuta Wyrwas
Dyrektor