Procedury naboru, pobytu i odbierania dziecka obowiązujące w świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

 

Gdzie najlepiej w szkole czują się dzieci? Rzecz oczywista, że w szkolnej świetlicy!

W naszej szkole prężnie działa świetlica szkolna. W bieżącym roku szkolnym na świetlicę uczęszcza 120 uczniów (tzw. grupa stała)

Tak jak w ubiegłych latach świetlica obejmuje swą opieką również dzieci nie zapisane do świetlicy, które oczekują na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: /koła zainteresowań, gimnastykę korekcyjną, zajęcia wyrównawcze, religię/ lub spóźnionych rodziców.

Plan pracy świetlicy jest integralną częścią planu pracy szkoły. Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględnia wszystkie zajęcia pozalekcyjne, posiłki, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek - zabawy dowolne według zainteresowań oraz przebywanie dzieci na powietrzu. Uczniowie oprócz codziennych zabaw i zajęć tematycznych - realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy - są również objęte opieką wychowawców świetlicy podczas obiadów oraz przerw w oczekiwaniu na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.

Świetlica jest dobrze wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Oprócz sali świetlicowej korzystamy z sali rytmicznej oraz widowiskowej, dzięki temu codzienny tłok w świetlicy jest nieco rozładowany. Dekorację pomieszczeń świetlicowych stanowią wystawki prac dziecięcych oraz kąciki zainteresowań. Dzięki zdobywanym przez dzieci kolejnym punktom na przykład za: aktywny udział w zajęciu, wzorowe zachowanie, koleżeńską postawę, porządkowanie sali itp. uczniowie mają szansę na otrzymanie na końcu roku szkolnego dyplomy.

Wychowawcy proponują dzieciom różne aktywne formy spędzania czasu wolnego: zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, przyrodnicze, ruchowe.

Zajęcia realizowane są za pomocą różnorodnych form i metod pracy. Głównym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, pogłębienie zainteresowań i uzdolnień oraz wdrażanie ich do samodzielności jak również pracy w zespole.

W codziennych zajęciach uwzględniamy także takie, które kształtują rozwój umysłowy m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek oraz różnych gier i zabaw edukacyjno-dydaktycznych. Pod okiem wychowawcy uczniowie odrabiają codziennie zadania domowe, doskonalą swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem, liczenia i pisania.

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia   i współdziałania w grupie rówieśniczej oraz z dziećmi niepełnosprawnymi. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów  z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Przyzwyczajamy do porządku i troski o wspólne mienie.

W bieżącym roku szkolnym zorganizowaliśmy wiele ciekawych imprez świetlicowych: „Pasowanie na Świetlika" „Andrzejki”,  zabawę Mikołajkową, bal karnawałowy, walentynki.

Nasza świetlica co roku organizuje imprezę dla okolicznych przedszkoli „Zabawa z ruchem drogowym”.

 Chcemy by wszystkie dzieci czuły się bezpiecznie w świetlicy, by dla każdego dziecka pobyt w świetlicy był przyjemny, a żeby tak było trzeba znać i przestrzegać zasad, które obowiązują w szkole i w świetlicy:

Zasady zachowania:

1. Jestem przygotowany do zajęć.

2. Mówi jedna osoba.

3. Szanuję i dbam o szkolny sprzęt.

4. Utrzymuję porządek.

5. Jestem uprzejmy i kulturalny dla osób dorosłych i dzieci.

6. Bawię się bezpiecznie.

Działania świetlicy w roku szkolnym 2017/2018

Dzień Chłopaka

29 września w świetlicy szkolnej  obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczynki wraz z wychowawcami przygotowały dla swoich kolegów wiele konkursów i zadań. Wszyscy chłopcy próbowali swoich sił w różnych konkurencjach; odpowiadali na zagadki, oraz przymierzali wąsy i krawaty.  Nagrodą  dla wszystkich uczestników były pyszne lizaczki. Dzień Chłopaka w świetlicy był pełen wrażeń, atrakcji i dobrej zabawy. Wszystkiego najlepszego chłopcy!

JESIEŃ ZAGOŚCIŁA W ŚWIETLICY

Do naszej świetlicy zawitała  kolorowa i słoneczna Jesień. Dla dzieci była inspiracją do wykonania przeróżnych prac plastycznych, które ozdabiają naszą salę. Ponadto dzieci miały okazję poznać różne techniki plastyczne, dzięki którym mogły wyeksponować urodę jesieni, a także wykazać się pomysłowością i talentem w tworzeniu kolejnych prac plastycznych. W takiej scenerii nawet deszcz i wiatr nie jest nam straszny

                                                                                                       Wychowawcy świetlicy

GOŚĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ – WIZYTA PANA POLICJANTA

Dni 12.09.2017 r. w świetlicy szkolnej gościliśmy pana Policjanta. Tematem spotkania była ,,Bezpieczna droga do szkoły’’ w ujęciu najnowszych przepisów oraz zagrożenia z którymi mogą spotkać się dzieci.

 Na początku każdego roku szkolnego w świetlicy dzieci klas młodszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. W ramach edukacji w tym kierunku, na zajęcia zaprosiliśmy Pana Policjanta z Komendy Miejskiej w Słupsku. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać przy ubraniu, bądź tornistrze. Pod koniec spotkania policjant  przypomniał i omówił dzieciom trzy ważne numery telefonu: 997, 998 i 999. Największym jednak zainteresowaniem cieszyło się wśród dzieci  oglądanie przyniesionych przez naszego gościa podstawowych akcesoriów policjanta. Dzieci mogły przymierzyć i dokładnie obejrzeć kajdanki czy pałkę policyjną.  Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały Panu oraz uroczyście wręczyły dyplom upamiętniający spotkanie. Dzięki takim spotkaniom Policjant będzie kojarzył się uczniom, jako osoba, do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

                                          Dziękujemy za wizytę -  wychowawcy świetlicy

Działania świetlicy w roku szkolnym 2016/2017

Eko świetlica - zabawki z recyklingu

Warsztaty krawieckie

Śnieżne szaleństwo

Mikołajki

Andrzejki

Trawiaste ludziki

Prace dzieci, wystawy

 

1.    Liliana Maziec
2.    Edyta Grabusińska
3.    Maria Konecka
4.    Justyna Kraszewska