Drukuj

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych IV 184 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne IV 184 zatwierdzony przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 31/03/2019 z dnia 25 marca 2019 r. i mającego zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 kwietnia 2019 r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184)

OŚWIADCZENIA INDYWIDUALNE OWU

OŚWIADCZENIA GRUPOWE OWU

UBEZPIECZENIE COMPENSA wzór 2019

image001

Zgłoszenie Szkody NNW