Drukuj

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć pozalekcyjnych

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

 Regulamin biblioteki szkolnej na czas pandemii covid-19

Podejrzenie wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - diagram

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_3

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

QA

Instrukcja mycia rąk

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

 Procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez Miasto Słupsk od 1 września 2020 i postępowania prewencyjnego pracowników szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Telefony alarmowe

Dezynfekcja rąk

Zachowaj dystans