Klasa 0

Maria Typiak s. 49

Klasa I

A - Małgorzata Skibińska s. 53

B - Irena Świtek s.48

C - Marta Pastucha s. 46

D - Inez Janion s. 47

Klasa II

A - Anna Babicz s. 58

B - Elżbieta Tyszkiewicz

C - Zofia Szula s. 57

D - Mariola Dudek s. 54

Klasa III

A - Anna Szczepańska s. 60

B - Dorota Czerwińska s. 59

C - Elżbieta Szwugier s. 60

D - Elżbieta Wild s. 59

Klasa IV

A - Emilia Gołojuch s. 33

B - Beata Piwowarska s. 17

C - Anna Twardziak s.29

 Klasy V

A -  Joanna Kierul-Cieślak s. 44

B - Agnieszka Kamińska s. 36

C - Ilona Skiba –Dąbrowska s. 28

D - Krzysztof Antonowicz s. 38

E - Beata Moćko  s. 40

F - Jolanta Arciszewska s. 42

Klasy VI

A - Iwona Cyrganowicz s.21

B - Anna Świętochowska s. 8

C - Iwona Chrzanowska s. 29

D - Jolanta Tomaszewska s. 37

E - Agnieszka Stepnowska s. 18

F - Marta Andrzejewska s. 20

 Klasy VII

A - Edyta Paziewska s. 41

B - Ewa Marglarczyk s. 30

C - Anna Bartoszko s. 31

D - Beata Smoczyńska s. 43

Klasy VIII

A - Małgorzata Więckiewicz  s. 33

B - Danuta Skowrońska s. 32

C - Jakub Kurek s. 40

D - Iwona Madeja s. 26