Język polski to wielki skarb! Ze względu na bardzo specyficzną wymowę oraz mnogość i złożoność form gramatycznych uchodzi za jeden z najtrudniejszych do nauki języków świata, stanowiąc niełatwe wyzwanie nawet dla samych Polaków. Wyróżnia się pod wieloma względami choćby na tle innych języków europejskich.

Językowe zagadki, łamigłówki i wiele innych można rozwiązywać i umieszczać w udostępnionym Padlecie strzałka w dólstrzałka w dólstrzałka w dól

 pobrane 2  https://padlet.com/igrabowskaslupsk/MiedzynarodowyDzienJezykaOjczystego

                                                                                                                                               pineskaSamorząd Uczniowski klas IV- VIII buzka