Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka

 

 

 

Kadra

pedagogiczna – 2018 –2019

Logowanie do e-dziennika:

Synergia logo 

Kontakt

ul. Leszczyńskiego 17
76 - 200 Słupsk
tel: 059 845-70-66
fax: 059 841-79-55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wrzesień 2020 r.

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

------------------------------------------------------------------

background 3729817 1920

Listy klas pierwszych i oddziału przedszkolnego rok szkolny 2020-2021

KLASA 1 A

KLASA 1 B

KLASA 1 C

KLASA 1 D

Oddział „0”

Informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych rok szkolny 2020/2021

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialny

01.09.20

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

W klasach II-VIII nie ma wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego na  sali gimnastycznej.

Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach o podanej godzinie.

Wszystkich uczestników uroczystości rozpoczęcia roku obowiązują maseczki

KLASY 0-III

9.00 kl. III( uczniowie wchodzą na blok od strony boiska)

III a- rytmika s. 10

III b- stołówka szkolna

III c- świetlica s. 11

III d- sala gimnastyczna nr 2

10.00 kl. II( uczniowie wchodzą na blok od strony boiska) 

II a-  rytmika s. 10

II b – stołówka szkolna

II c – sala gimnastyczna nr 2

II d- świetlica s. 11

12.00 Oddział przedszkolny, klasy I 

Uczniowie i rodzice ( 1 rodzic z dzieckiem) wchodzą pierwszym wejściem od strony parkingu i kierują się na dużą salę gimnastyczną.

Wspólne rozpoczęcie roku szkolnego – duża sala gimnastyczna. 

Potem przejście do wyznaczonych sal:

Oddział przedszkolny- sala rytmiki

I a- świetlica szkolna s. 11

I b- stołówka szkolna

I c- sala gimnastyczna nr 2

I d – zostaje w dużej sali gimnastycznej

KLASY IV- VIII

9. 00 Kl. V i VIII

Klasy V ( 1 wejście do szkoły, od parkingu)

V A- s. 33

V B- s. 17

V C- s. 26

Klasy VIII ( 2 wejście do szkoły)

VIII A- s. 41

VIII B- s. 30

VIII C- s. 24

VIII D- s. 43

10.00 kl. VII ( 2 wejście do szkoły)

VII A- s. 21

VII B – s. 8

VII C- S. 29

VII D- s. 37

VII E- s. 18

VII F- s.20

11.00 kl. IV ( 2 wejście do szkoły)

IV A- s. 41

IV B- s. 30

IV C – s. 31

IV D- s. 43

12.00 kl. VI ( 2 wejście do szkoły)

VI A- s. 44

VI B- s. 32

VI C – s. 28

VI D- s. 38

VI E- s. 40

VI F- s. 42 

Dyrektor

Nauczyciele

Prowadzenie klasy „a”

Do 09.09.20

Wypożyczenie uczniom podręczników-   uczniowie klas I-VIII 

Podpisanie umów użyczenia podręczników przez rodziców na zebraniach klasowych ( klasy I i nowi uczniowie)

Umowy użyczenia przygotowują nauczyciele bibliotekarze.

Biblioteka

IV- VIII

H. Czudowicz

B. Moćko 

I-III

M. Wiśniewska

Ł. Bilski

Wych.klas

08.09.20

godz. 

15.30- 16.30

Rada Pedagogiczna

 • zatwierdzenie planów pracy

Dyr.

N-le

08.09.20

kl.I 

16.30-17.30

kl.II i III

17.00- 17.30

Oddział „0”

16.30- 17.30

kl.IV-VIII

17.30-18.00

Zebrania z rodzicami

 • wybór trójki klasowej /oddelegowanie jednej osoby z trójki do Rady Rodziców wybranej w tajnym głosowaniu/
 • przekazanie loginów nowym uczniom i rodzicom
 • „Śniadanie z witaminą” kl.  I-V (zebrać zgody rodziców)
 • Wych. kl. I – poinformować rodziców o obowiązku posiadania legitymacji szkolnej przez dzieci korzystające z komunikacji miejskiej ( pierwsza legitymacja – bezpłatna, duplikat – 9 zł)
 • Wych. kl. I – zebrać ksero aktów urodzenia dzieci ( może rodzic przesłać skan na adres e- mail szkoły)
 • Wych. kl. I  omówić procedury odbioru dzieci (zebrać upoważnienia do odbioru dzieci)
 • Wych. klas I zebrać deklaracje  rodziców dotyczące uczęszczania dzieci na lekcje religii/etyki
 • Wych. kl. I – przekazać do podpisu rodzicom umowy użyczenia podręczników
 • Wych. kl. II-VIII przekazać do podpisu rodzicom nowych uczniów umowy użyczenia podręczników
 • Przekazać informacje na temat  funkcjonowania szkoły 

Wych. klas

08.09.20

godz. 18.00

s.24

Spotkanie Rady Rodziców

(jeden przedstawiciel z klasy 0-VIII )

RR

08.09.20

Rozpoczęcie zajęć na basenie –       klasy IV i V

16 .09.20

godz.

8.00- 15.20

s. 2

Zdjęcia – klasy 0-III

wg. grafiku Samorządu Uczniowskiego

MAWI

od 

….10.20

Rozpoczęcie pracy kół, zespołów, klubów, organizacji zgodnie z planem pracy

Opiekunowie

… 09.20

Sprzątanie Świata klasy 0-VIII 

wg.grafiku Klubu Ekologicznego „15”

Wych.

A. Trawczyńska

...09.20

Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej – godz. 7.00-16.30 – s. 11

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci klas I-III,  rodziców pracujących - po dostarczeniu zaświadczeń o zatrudnieniu

N-le świetlicy

23-30.09.20

Europejski Tydzień Sportu

Nauczyciele wych. fizycznego

… 09.20

Próbny alarm PPOŻ - ewakuacja

M. Konecka