nowaw

 

Pobierz ocenianie wewnątrzszkolne w formacie *.doc

Widełki średnich ocen i obowiązujące oceny ze wszystkich przedmiotów:

 

 Średnie oceny

  • 5,40 -6,00 celujący
  • 4,70 - 5,39 bardzo dobry 
  • 3,70 -4,69 dobry
  • 2,70 - 3,69 dostateczny
  • 1,70- 2,69 dopuszczający
  • 0 - 1,69 niedostateczny

 

ZASADY OCENIANIA Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Matematyka

Historia

Przyroda

Biologia

Geografia

Muzyka

Wychowanie fizyczne

Klasy I-III

Język angielski

Religia klasy 1-3

Religia klasy 4-6

Plastyka

Technika

Informatyka

Chemia

Fizyka

 

Wymagania edukacyjne

Przyroda - Tajemnice przyrody. Klasa 4

Przyroda - Tajemnice przyrody. Klasa 5

Przyroda - Tajemnice przyrody. Klasa 6

Matematyka - klasa 4

Matematyka - klasa 5

Matematyka - klasa 6

Matematyka - klasa 7

Matematyka - klasa 8

Język angielski - IV V VI VII VIII

Biologia V VI VII VIII

Geografia V VI VII VIII

Fizyka VII VIII

Chemia VIII

Plastyka

Zajęcia techniczne

Informatyka