Regulamin przyznawania DYPLOMU Z WYRÓŻNIENIEM „ZŁOTA  CZWÓRKA”