nowaw

Angażowanie systemu wizualnego UCZEŃ „WZROKOWIEC”:
• Umieszczanie w pomieszczeniu lekcyjnym treści dydaktycznych ( napisów, plakatów) na poziomie oczu dziecka.
• Stosowanie prezentacji multimedialnych, pokazów, tabel, map, kolorowych pisaków.
• Praca z tekstem.
• Pokazywanie interesujących, kolorowych książek.
• Sporządzanie tzw. map pamięci, czyli syntetycznych, graficznych schematów podsumowujących dane zagadnienie.
• Częste stosowanie różnych pomocy naukowych.
• Graficzne wyodrębnienie, zapisywanie i prezentowanie w widocznych miejscach kluczowych słów i pojęć.
• Używanie kierowanej wizualizacji, czyli sterowanie wyobraźnią.
• Używanie sformułowań: „ zaobserwuj…wyobraź sobie…jak widzisz ten problem…“

Angażowanie systemu słuchowego UCZEŃ “SŁUCHOWIEC” :
• Prowadzenie dyskusji zespołowych w parach i grupach.
• Słowne repetycje materiału.
• Urządzanie pogadanek, prelekcji, spotkań.
• Czytanie aktorskie, rymowanie itp.
• Prowadzenie zajęć z użyciem płyt CD.
• Stosowanie onomatopei, słuchowych mnemotechnik.
• Używanie muzyki jako narzędzia wspierającego uczenie ( relaks, pobudzenie, pomoc w wizualizacji).
• Używanie sformułowań: „ posłuchaj….jak ci to brzmi…co ci to mówi“

Angażowanie systemu kinestetyczno - czuciowego: “KINESTETYK , CZUCIOWIEC”
• Wspieranie przekazu odpowiednią mimiką i językiem ciała.
• Używanie gestów i różnych ruchów.
• Przeprowadzanie ćwiczeń rozluźniających.
• Wykonywanie ćwiczeń praktycznych, np doświadczeń.
• Konstruowanie na poziomie projektowania I wykonywania.
• Organizowanie wycieczek i zajęć w terenie.
• Stosowanie psychodramy, pantomimy, gier dydaktycznych.
• Wykorzystywanie fizycznego ruchu jako narzędzia wspierającego przyswajanie treści programowych ( naśladowanie ruchu, rysowanie na boisku szlaków handlowych, granic państw itp)
• Zapisywanie, przepisywanie, robienie notatek.
• Proponowanie prezentacji na forum klasy, prowadzenia lekcji.
• Używanie sformułowań: „ jak to odczuwasz…co ci się tu podoba…oprzyj się na“