Drukuj
  1. Świeże jabłko zawiera około 8/10 wody, a suszone około 2/10 wody. Resztę stanowi tzw. sucha masa. Ile kilogramów jabłek trzeba ususzyć, aby otrzymać 1 kg suszonych jabłek?
  2. Cenę obniżono o 50%, a następnie podniesiono o 50%. Czy po tych dwóch zmianach cena była wyższa, czy niższa niż na początku? O ile procent?
  3. Zapisz liczbę 100 przy pomocy sześciu szóstek używając znaków działań (dozwolone są tylko cztery podstawowe +, -, ×, : ), można także stosować nawiasy.
  1. Czy suma pięciu kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 5? Uzasadnij odpowiedź.
  2. Wyznacz miary kątów trójkąta, wiedząc, że drugi kąt jest dwa razy większy od pierwszego, a trzeci kąt jest trzy razy większy od drugiego.

Pamiętaj o obliczeniach i odpowiedziach.

Powodzenia !

              

Opracowała: Izabela Kowalczyk