nowaw

Rok szkolny 01.09.20- 25.06.21

Ferie zimowe 04.01.21- 17.01.21

Przerwy świąteczne:

  • 23.12.20r. – 31.12.20r- zimowa przerwa świąteczna

  • 01.04.21r.- 06.04.21r. – wiosenna przerwa świąteczna

ILOŚĆ TYGODNI PRACY

SEMESTR

ILOŚĆ TYGODNI

DO KIEDY TRWA

I SEMESTR

20

01.09.20-31.01.21

II SEMESTR

17

01.02.21-25.06.21

RAZEM

37

RADY PEDAGOGICZNE

TERMIN

RODZAJ

GODZINA

26.08.20

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

9.00

08.09.20

Zatwierdzenie- plany pracy, zespoły, koła

15.30

26.01.21

Klasyfikacyjna I semestr

15.00

16.02.21

Podsumowująca I semestr

15.30

15.06.21

Klasyfikacyjna II semestr

15.30

27.08.21

Podsumowująca - roczna

9.00

  • Rady pedagogiczne informacyjne i szkoleniowe odbywać się będą w/g potrzeb. Terminy rad szkoleniowych ustalone zostaną z osobami lub instytucjami realizującymi szkolenia.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

DATA

RODZAJ

KLASY

GODZINA

08.09.20

Zebranie z rodzicami

0-III

Kl. I 16.30-17.30

Kl.II-III 17.00- 17.30

IV-VIII

17.30- 18.00

08.09.20

Spotkanie Rady Rodziców

0- VIII

18.00

s. 24

Październik

Według potrzeb

0-VIII

-

17.11.20

Dzień Otwartej Szkoły

on-line

0-VIII

17.30- 19.30

15.12.20

Zebrania z rodzicami

on-line

0-III

17.00- 18.00

18.00-19.00

IV-VIII

16.30- 17.30

26.01.21

Zebranie z rodzicami.

Podsumowanie semestru.

on-line

0-III

16.30- 17.30

17.30- 18.30

IV-VIII

18.00- 19.00

16.03.21

Dzień Otwartej Szkoły

0-VIII

17.30- 19.30

Zebrania z rodzicami klas VIII w sprawie egzaminów

VIII

18.00

18.05.21

Zebranie z rodzicami

0-III

17.00-18.00

18.00-19.00

IV-VIII

16.30- 17.30

Czerwiec

Według potrzeb

0-VIII

-

WYSTAWIANIE OCEN

DATA

RODZAJ OCENY

16.12.20

Oceny niedostateczne I semestr

18.12.20

Wystawienie ocen z zajęć dydaktycznych i zachowania I semestr

18.01.21

Nanoszenie ewentualnych zmian w ocenach z zajęć dydaktycznych i zachowania I semestr

19.01.21

Ostateczne wystawienie ocen z zajęć dydaktycznych i zachowania I semestr

27.05.21

Ustalone oceny przewidywane II semestr/ koniec roku

04.06.21

Ostateczne wystawienie ustalonych ocen rocznych z zajęć dydaktycznych i zachowania

  • Zgodnie ze Statutem Szkoły – paragraf 52

DNI OPIEKUŃCZE

  • 02.11.20- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

  • 21.12.20r. – zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

  • 22.12.20r.- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

  • 04.06.21r. - zajęcia opiekuńczo- wychowawcze ( piątek po Bożym Ciele)

  • 24.06.21r- zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

  • 3 dni – egzamin ósmoklasisty ( 25.05.21. język polski, 26.05.21 matematyka, 27.05.21- język angielski)