nowaw

Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej

prowadzenia koła 

projektów rodzinnych

innowacji - dla autorów innowacji

innowacji - dla realizujących

działalności klubów

programów innowacyjnych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

UBEZPIECZENIE COMPENSA wzór 2019 

Sprawozdanie - rewalidacja wzór'

 Procedury - Biblioteka

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku w trakcie epidemii COVID-19

PROCEDURY ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 im. GUSTAWA MORCINKA W SŁUPSKU

POTWIERDZENIE ODBIORU PODRĘCZNIKÓW

KARTA ROZLICZENIA Z BIBLIOTEKĄ IV – VIII

Terminy i zasady zwrotu podręczników i książek do biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

Arkusze obserwacji

Arkusz obserwacji - lekcja wychowawcza

Arkusz obserwacji- zajęcia w świetlicy

Arkusz obserwacji - zajęcia w świetlicy- lekcja otwarta wewnętrzna, zewnętrzna

Arkusz obserwacji - uroczystość szkolna

Arkusz obserwacji - wychowanie fizyczne

Arkusz obserwacji - zespoły samokształceniowe nauczycieli

Arkusz obserwacji lekcji

Arkusz obserwacji lekcja otwarta wewnętrzna, zewnętrzna

 

Procedura zwolnienia z nauki 2 języka

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka

Wniosek

Procedura podziału na grupy
 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO / Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH

 

AWANS ZAWADOWY NAUCZYCIELA

na nauczyciela kontraktowego - nauczyciel

na nauczyciela kontraktowego - opiekun

na nauczyciela mianowanego - nauczyciel

na nauczyciela mianowanego - opiekun

na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel

 

Ocena pracy nauczyciela stażysty (awans na nauczyciela kontraktowego)

Ocena pracy nauczyciela konraktowego (awans na nauczycielamianowanego)

Ocena pracy nauczyciela mianowanego (awans na nauczyciela dyplomowanego)

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów

Informacje

Zarządzenie Nr 37/E/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji do weryfikacji i opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Uchwała Nr XXXV/554/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Informacja_RODO

Wniosek o pomoc zdrowotną