W ramach zajęć profilaktycznych ,,Nie pal przy mnie proszę’’ dnia 23 września w naszej świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty dla dzieci klas 1-3, których celem było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Edytę Grabusińską oraz panią Agnieszkę Cytlau.

    Podczas zajęć uporządkowano i poszerzono informacje na temat zdrowia. Uświadomiono dzieciom, że palenie tytoniu niszczy nasze zdrowie. Kształtowano u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Uwrażliwiano dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Wykształcono wśród uczniów umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

    Podczas realizacji programu stosowano głównie metody aktywizujące. Treści w nim zawarte były uporządkowane w pewną całość i dotyczyły zdrowia - czym jest zdrowie i od czego zależy, co szkodzi zdrowiu i co robić, gdy jest zagrożone. Dzieci potrafiły pracować zarówno w grupie jak i indywidualnie. Poprzez zabawę zintegrowały się, a ich aktywność wzrosła. Na zajęciach były wykonywane ciekawe prace, a ich efekty zostały umieszczone w galerii prac na wystawkach w świetlicy. We wszystkich wytworach dzieci wykazały dużą pomysłowość, ciekawe rozwiązania i twórczą ekspresję.

   Przeprowadzony program profilaktyczny z pewnością uświadomił dzieciom, jakie szkody wyrządza nałóg palenia papierosów oraz przebywanie w pobliżu osoby palącej.

                                                                                                                                                               Edyta Grabusińska / Agnieszka Cytlau